Ačkoli investor - Královéhradecký kraj - má do práce chuť, opravy brzdí letošní uzavření svinarského mostu. Dokud nedojde k jeho rekonstrukci, musí plány spát u ledu.

V dané lokalitě by se mělo opravit hned několik úseků. Jedním z nich je ten mezi Bělčí nad Orlicí a Svinary - včetně průtahu obcí Svinary a komunikace k mostu přes Orlici. Dalším je úsek z Malšovy Lhoty do Hradce Králové, který je rozdělen na čtyři etapy, přičemž je jedna z nich už vybudována. Stavební práce mají zahrnout také nový most přes Orlici ve Svinarech a rekonstrukce silnice II/298 z Třebechovic pod Orebem po hranici Královéhradeckého kraje.

„Přesné termíny realizací uvedených staveb je v současné době velmi složité stanovit, a to zejména z hlediska projektové a realizační přípravy stavby nového mostního objektu přes řeku Orlici ve Svinarech,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Michal Friček. Stavba mostu je zásadní pro stanovení termínu oprav. Podle Frička je vše také závislé na případné stavbě mostního provizoria.

„Jednoznačnou prioritou je most Svinary, dále průtah Malšovou Lhotou a rekonstrukce silnice II/298. V jakém pořadí a v jakých termínech se budou tyto stavby, či jejich etapy realizovat, je v současné době nemožné stanovit, protože je to závislé na připravenosti staveb, respektive vydání jejich stavebních povolení,“ poznamenal tiskový mluvčí s tím, že letos chce kraj zahájit další opravu v lokalitě. „Příští měsíc chceme zahájit 3. etapu stavby Malšova Lhota - Hradec Králové, tedy pokračování rekonstrukce ulice Úprkova,“ dodal Friček.