„Na elektronický dotazník nám odpovědělo téměř patnáct tisíc dárců z celé České republiky. Zajímalo nás například, proč se lidé rozhodli pomáhat, jaký druh pomoci dárci preferují či zda pomáhají i jinde,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Osobní zkušenost s nemocí v rodině nebo okolí motivovala k rozhodnutí přispívat každého osmého dárce. „První zkušenost s darováním zažilo díky Dobrému andělovi 35 procent našich hradeckých dárců. Nesmírnou radost nám ale udělal fakt, že každý třetí se postupem času rozhodl pomáhat i dalším organizacím,“ těší výsledky Šárku Procházkovou. Oblastí, které mohou lidé podporovat, je mnoho. Dobří andělé z Hradecka nejvíce preferují zdravotní a sociální péči, kterou následuje podpora dětí, mládeže či rodiny. Zvířatům přispívá každý čtvrtý a 15 procent dárců upřednostňuje pomoc seniorům.

Mezi Dobrými anděly najdete dvakrát více žen než mužů. Každá druhá žena či muž z Hradecka neváhá zmínit, že pomáhá prostřednictvím Dobrého anděla. Osobní doporučení může být pro některé velkou inspirací k rozhodnutí, komu pomáhat. Jen v letošním roce pomohli Dobří andělé 57 rodinám z Hradecka a Dobrý anděl očekává, že v roce 2020 toto číslo dále poroste. Veškeré příspěvky, které v jednom měsíci nadace od dárců vybere, rozdělí první pracovní den následujícího měsíce rovným dílem mezi všechny příjemce pomoci. Každý měsíc tak začíná výběr pomoci od nuly. Celý příspěvek je vždy odevzdán potřebným rodinám, neboť provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých zdrojů spoluzakladatelů a dalších filantropů. Každý dárce může sledovat příběhy rodin, kterým jeho příspěvky pomáhají.