V prostorách polské meteorologické stanice na Sněžce to ve čtvrtek sdělily ministryně financí Alena Schillerová a norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner při slavnostním zakončení druhého programového období, jemuž byli přítomni rovněž zástupci Lichtenštejnska, Islandu, královéhradeckého biskupství s biskupem Janem Vokálem a Správy Krkonošského národního parku.

„Fondy EHP a Norska jsou pro Česko cenným zdrojem financí na investice do ochrany životního prostředí, opravy kulturních památek nebo výzkumných projektů, na které bychom velmi těžko hledali prostředky z národních zdrojů. Velmi si vážím finanční i institucionální podpory, kterou nám poskytují naši partneři nejen z Norska, ale i z Islandu a Lichtenštejnska,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová. Příkladem je obnovení pražské rotundy svatého Václava, které získalo architektonické ocenění Europa Nostra. Dalším projektem podpořeným z fondů byla Příroda, koho to zajímá?, se kterým se mohla veřejnost seznámit v kinech v podobě dokumentárního filmu Planeta Česko.

Ministerstvo financí plní úlohu Národního kontaktního místa a finanční toky z Fondů EHP a Norska má na starosti rovněž po stránce certifikační a auditní. Česká republika je příjemcem Fondů od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 a dosud získala prostředky ve výši téměř 6 miliard korun, z nichž podpořila přes tisíc projektů. Nyní obdrží dalších pět miliard. Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období se bude klást ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti.

"Chtěla bych vyzdvihnout mnoho lokálních projektů, které měly velký význam pro místní obyvatelstvo, jako například nákup moderních přístrojů pro péči o nejmenší pacienty v nemocnicích v různých částech České republiky. Chci velmi poděkovat našim českým partnerům za výbornou spolupráci,“ uvedla norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner.

"Hodně práce se odvedlo v areálu Broumovského kláštera, Žirči či Třebechovickém betlému," připomněl královéhradecký biskup Jan Vokál.

Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch poukázal na význam programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, jehož partnerem byl resort životního prostředí. „Projevy změn klimatu v podobě sucha, teplotních výkyvů nebo kůrovcové kalamity můžeme pozorovat téměř denně. O to více oceňuji vznik a fungování programu zaměřeného na podporu ochrany životního prostředí, biodiverzity, vodních zdrojů nebo minimalizace znečištění.“

Podle Josefa Talába, vedoucího oddělení projektového řízení, využila Správa Krkonošského národního parku fondy EHP a Norska ke sledování lesních a vodních ekosystémů a nastartování výzkumu, digitalizaci muzejních sbírek, prezentaci Krkonoš jako unikátní tundry v srdci Evropy a dalších menších projektů a spolupráci s norskými národními parky. "Díky těmto fondům se nám například podařilo digitalizovat 20 tisíc sbírkových předmětů Krkonošského muzea ve Vrchlabí, které jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách," upozornil Josef Taláb. "Prostředky z těchto zdrojů nám umožňují realizovat záměry, které bychom jinak nedokázali financovat," dodal.

FONDY EHP a NORSKA 2009-2014 a 2014-2021 v ČESKÉ REPUBLICE
V České republice fondy působí od roku 2004. Od té doby došlo k podpoře přes 1000 individuálních projektů v celkové částce téměř 237 miliónů EUR.

Druhé období Fondů EHP a Norska (2009-2014) bylo v České republice velmi úspěšné. Vyčerpáno bylo dosud přes 90 % prostředků z přidělených 122 milionů EUR.

Mezi podporované oblasti patří mimo jiné: ochrana životního prostředí, obnova kulturních památek a podpora živého umění, zlepšení zdravotnické péče (psychiatrická péče a péče o děti), věda a výzkum, rovné příležitosti a podpora neziskového sektoru spolupráce v rámci Schengenu, justice, ohrožené děti.

V tomto druhém období došlo k realizaci 894 projektů.

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
- generální restaurování Třebechovického betlému
- záchrana rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze
- péče o tělesné zdraví a nácvik samostatného života v Psychiatrické nemocnici Bohnice
- zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna, která poskytuje terapii dětem s postižením, jež si do života přinesly už z období před porodem a krátce po něm
- opatření na zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni v oblasti ochrany životního prostředí s cílem vytvořit záchranný program pro ohrožené druhy rostlin a živočichů napříč Českou republikou
- film Planeta Česko jako součást projetu „Příroda, koho to zajímá“
- posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) s cílem zajistit rychlejší a jednodušší odbavení cestujících a zároveň vyšší míru bezpečí v prostředí mezinárodních letišť