Nadměrný náklad přijede do Hořic od Hradce Králové, projede ulicí Husova až na křižovatku s ulicí Aloise Hlavatého, kde zatočí směrem ke kruhové křižovatce a na silnici I/35. Průjezd výše uvedenou trasou lze v pátek a v sobotu očekávat ráno od 5 do 7 hodin a následně mezi 11 a 14 hodinou.

Od neděle budou nosníky naváženy pouze do ulice Janákova. Z tohoto důvodu bude v celé délce komunikace instalován zákaz zastavení. Nákladní tahače s sebou budou mít doprovodná vozidla, která budou po nezbytně nutnou dobu usměrňovat dopravu na trase. Řidiči tedy musí počítat s možným omezením.