Tu pořádá Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků východních Čech.

Soutěž podporuje Východočeské loutkářství, které se uchází o zápis do Seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Úkolem soutěžících je jakýmkoliv uměleckým ztvárněním či libovolnou výtvarnou technikou vytvořit loutku. Uzávěrka soutěže je poslední červnový den a zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

„Velmi vstřícné reakce ze strany škol a ostatních knihoven v obou krajích jsme zaznamenali již v době přípravy soutěže,“ uvedla Vladimíra Svobodová, tisková mluvčí hradecké knihovny.

Při samotné realizaci soutěže bude knihovna spolupracovat také se Sdružením na podporu východočeského loutkářství, uměleckou obcí a osloví rovněž výtvarníky z obou regionů.

Ze soutěžních prací vznikne putovní výstava, která v druhé polovině roku bude reprezentovat oba kraje a téma východočeského loutkářství napříč regiony. „Z nejlepších děl této soutěže bychom také chtěli vydat kalendář pro rok 2013,“ dodala Vladimíra Svobodová.

Výstava by se měla uskutečnist na konci roku nejzdařilejší práce budou vystaveny v rámci slavnostního otevření nového Centra celoživotního vzdělávání v Hradci Králové, kam se knihovna podle plánu přestěhuje.

(jap)