Celá hlavní budova, kde se učí žáci druhého stupně, se proměnila ve velkou hernu.

Dopoledne probíhalo ve třech blocích, kdy každá třída navštívila centrální hrací prostor v tělocvičně se spoustou deskových her. Další dva programy byly věnovány konkrétním vyučovacím předmětům ve zcela netradiční podobě. Velmi často byla využívána týmová práce a spolupráce, soutěžení v družstvech.

Mezitím od rána probíhalo testování IQ, které prováděla koordinátorka Mensy Dana Havlová. Celkem prošlo testováním téměř 150 osob, z nichž téměř třetina dosáhla takového výsledku, který je opravňuje stát se členy Mensy ČR.

Hry připravili i pro veřejnost

Odpoledne se pak školní vrata otevřela veřejnosti. Slavnostní zahájení se uskutečnilo opět v tělocvičně, kde po úvodních slovech byli všichni přítomní seznámeni s programem celé akce a žáci 9. A předvedli, jak umí zpívat a hrát na boomwheckers (ozvučné roury). Sklidili zasloužený potlesk a mohli jsme se přesunout do učebny chemie, kde probíhala ukázka výuky v osmém ročníku, práce v hodinách anglického jazyka v šestém ročníku a prezentace výuky fyziky.

Další herny nabízely nejrůznější motivační hry v hodinách zeměpisu, matematiky, českého jazyka, německého jazyka nebo prezentace z úspěšných školních akcí. Zatímco si žáci zkoušeli nejrůznější hry, rodiče diskutovali v naší malé kavárničce.

Celý den byl velice náročný na přípravu i samotné provedení, ale všichni se skutečně snažili, a tak se vše podařilo a Den plný her jsme si opravdu užili žáci, učitelé i návštěvníci. Tuto akci navštívily i místostarostka Jana Drejslová, která neodolala a některé aktivity si sama osobně vyzkoušela, a vedoucí odboru školství Ludmila Cabalková. Děkujeme za podporu.

Den plný her 2015 je úspěšně za námi. Ve čtvrtek žáci ve škole obdrží výpis vysvědčení za první pololetí a po prodlouženém víkendu se rovnou vpluje do druhé půlky školního roku.

Lyžařský výcvik, školní karneval pro malé školáky i předškoláky, přijímací zkoušky na střední školy i přijímací zkoušky do naší třídy pro talentované žáky 27. dubna 2015 (přihlášky do 3. 4. 15), řada soutěží, exkurzí i výletů. Plno práce před námi, tak tedy ať se nám všem společně daří a jednotlivé aktivity nás baví!

Radka Polívková, ředitelka ZŠ Masarykova