Po cyklostezce, která má spojit Jičín s bývalým lázeňským městem Železnice, se cyklisté hned tak prohánět nebudou. Krajský úřad stavbu „stopnul" kvůli podjatosti starosty města Jičína Jana Malého. Ten je vyloučen z jednání v rámci územního rozhodnutí, které by měl k budování stezky kolařů vydat jiný stavební úřad v blízkosti Jičína. „V rámci diskuze jsem se přikláněl k asfaltu," definuje starosta Jan Malý své „provinění" a ihned dodává: „Město se ve věci odvolávat nebude a já se příště diskuzí nezúčastním," prohlásil Malý.

Město připravuje územní řízení a stavební povolení na výstavbu cyklostezky tak, jak akci zastupitelé města schválili. Nová bezbariérová spojnice v délce 1853 metrů měla propojit Jičín se Železnici už vloni, kdy získal Jičín dotaci 3,2 milionu korun. Kopírovat má starou původní cestu jabloňovou alejí ze severního okraje Čeřovky kolem Zebína až na stávající komunikaci do Železnice. Povrch cyklostezky má být z hladkého asfaltu, který má ale řadu odpůrců. Ti by chtěli mít novou spojnici – vzhledem ke krajině, kterou prochází – kamennou. Na konci loňského roku zastupitelé města znovu jednali o změně povrchu z asfaltového betonu ACO 11 na zhutněné kamenivo. Návrh neprošel. O stavbě cyklostezky bude nyní zřejmě jednat hořický nebo novopacký stavební úřad.