Nedokončená cyklostezka prozatím ústí na místní komunikaci, která je spojnicí silnice druhé třídy číslo 298, hlavní trasy Dobruška – Opočno a silnice třetí třídy číslo 30 427 v katastrálním území Pulice.

Cestu již opravili

Na obou vjezdech na zmíněnou komunikaci bude nově umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. „Hlavním důvodem je bezpečnost cyklistů. Dalším pak skutečnost, že povrch této komunikace byl nedávno opraven a nechceme, aby jej poškozovala motorová vozidla, která si tudy zkracují cestu," uvedl Petr Tojnar, starosta Dobrušky, s tím, že zákaz zde platil již dříve, ale nebyl dodržován.

Vjezd však bude umožněn jak občanům, kteří žijí v lokalitě u vlakové zastávky Dobruška-Pulice, tak vozidlům, která obhospodařují okolní zemědělské pozemky. Platnost opatření, které bylo schváleno Dopravním inspektorátem v Rychnově nad Kněžnou, je trvalá.