Místní se ale obávají i horších scénářů. „Do sportoviště jsme investovali čtyři a půl milionu. Případný pád některého z okolních stromů by jej ale mohl výrazně poškodit," uvedl František Dušánek, starosta Javornice.

Nejedná se však o banalitu. Obec totiž není majitelem problematických dřevin. Stejně jako o protékajícím potůčku o nich rozhoduje Správa toků Lesů České republiky. Vše tak bude záležet na vzájemné dohodě se zástupci státního podniku, kteří jsou za tuto problematiku odpovědní.

„Naším záměrem je stromy vykácet, ale rozhodně to nechceme udělat bez náhrady. Uvítali bychom na tom místě dřeviny, které nebudou dosahovat takové výšky, aby nepředstavovaly žádné riziko a hřišti nestínily. Jsme ale připraveni jednat a necháme si v této věci poradit od odborníků," uzavřel starosta.