I kvůli tomu funguje již jedenáct let projekt Zelená obec. Ten zaštiťuje společnost REMA a pomáhá obcím zjednodušit zpětný odběr elektroodpadu. Mezi zapojenými obcemi jsou i Cholenice, které v loňském roce zajistily sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 4 kg/obyvatele.

Za svoje úsilí Cholenice obdrží certifikát Příkladná Zelená obec, patří totiž mezi tři nejlépe sbírající obce Královehradeckého kraje.