Úsek začíná u sjezdu ze silnice III. třídy Mlázovice – Choteč, pokračuje k vodoteči u komunikace „Na Závisti“ a končí u mostku přes Chotečský potok. Dotaci, která pokryje 90 procent nákladů, obdrží město z Programu rozvoje venkova MZe ČR prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje.

Stavební práce začnou již na jaře příštího roku a hotovo musí být do letních prázdnin.

Cesta k Horce se po opravě může stát prvním úsekem relaxačního okruhu, který si Mlázovičtí přejí v blízkosti obce vybudovat.