Oboustranný obraz Kontemplace, vydražený letos v únoru v londýnské aukční síni Sotheby's za více než 250 tis. liber se díky českému sběrateli po mnoha desítkách let vrátil do země, kde ho Josef Čapek namaloval, a výstavní síň Františka Kupky v Opočně bude navždy zapsána jako první místo v Česku, kde byl olej vystaven.

Dalším skvostem je obraz Děvče v růžových šatech, jehož cena se během aukce v Galerii Art v Praze vyšplhala na rekordních 12 milionů korun a je tak nejdráže prodaným Čapkovým dílem. Co předcházelo samotné výstavě a další zajímavosti nastínil starosta Opočna Štěpán Jelínek.

Kdy a jak vznikl nápad dostat do Opočna, kde se narodil František Kupka, právě Josefa Čapka?
Východní Čechy jsou bohaté na známé malíře, jakými byli Čapek a Šíma a jakým v současnosti stále je Karel Malich, takže jsme zvažovali, kterého z nich představíme v Opočně. Nejblíže k nám je Hronov, kde se narodil Josef Čapek. Já jsem hledal spojitost mezi Čapkem a Kupkou, což je velmi těžké, ale nakonec jsem ji našel. Jak Čapek, tak Kupka byli ve své době průkopníky, kteří se nebáli jít za svým ideálem a snem – bořili nastavené hranice a v tom vidím jejich podobnost. Kupka šel do abstrakce, Josef Čapek do kubismu a to si myslím, že je spojuje. V Opočně chceme dělat výstavy, které tady vždycky byly. Špičkové výstavy a toto je k tomu první krok. Chtěl bych, aby se jedna výstava stala každý rok pravidlem.

Jakým způsobem se podařilo dát dohromady takto hodnotnou kolekci?
Hrají v tom roli kontakty a to jak moje, tak především kontakty galeristy Zdeňka Sklenáře. Ten mě seznámil s Pavlou Pečínkovou, jedinou uznávanou soudní znalkyní na Josefa Čapka a Josefa Ladu v republice, která vybrala díla, a poté jsme oslovili jejich majitele. Základ zapůjčila rodina Dostálova, což jsou příbuzní Čapků.

Jak se podařilo do Opočna dostat nejcennější obraz?
Věděl jsem, kdo obraz vlastní. Je to soukromý sběratel a už nám kdysi jeden obraz zapůjčil. Potkal jsem ho na vernisáži Karla Malicha v jízdárně Pražského hradu. Zmínil jsem se mu, že chystáme výstavu Josefa Čapka v Opočně a on sám mi nabídl, zda bychom nechtěli zapůjčit rekordně vydražený obraz Děvče v růžových šatech. To jsem samozřejmě uvítal a jsem moc rád, že na naší výstavě je.
Co se týká oboustranného obrazu Kontemplace, to byla aktivita Zdeňka Sklenáře a  Pavly Pečínkové, která dělala posudek, zda je pravý.

A co hodnota celé vystavené kolekce?
Hodnota není v tomto případě důležitá.  Jednotlivé olejomalby mají cenu v řádu miliónů a pojistná částka je přes 60 milionů korun.

Autorky o výstavě

Pavla Pečínková
„Považuji Josefa Čapka za naprosto mimořádnou osobnost české kultury pro hloubku a poctivost životních postojů a dále pro nepředstavitelný rozsah jeho tvorby. Dalo by se říct, že byl mužem devatera řemesel. Ale podle českého přísloví – devatero řemesel, desátá bída –  na to trochu doplatil. Přestože ve všech jednotlivých oblastech podal výkon, který by stačil na jeden tvůrčí život."

Simona Vladíková
„Výstava se jmenuje Josef Čapek – Podoby, protože se slovem „podoby" se můžeme setkat v názvech jeho děl. Konkrétně na této výstavě tvoří jeden z jejích tematických okruhů Podoby z biografu. Šlo nám také o to, ukázat polohy díla Josefa Čapka v jejich různorodostech – je zde vystaveno bezpočet tužkových kreseb, akvarelů a grafik."

Dana Ehlová