VYBRAT REGION
Zavřít mapu

„Byl jsem takový řidič kostela,“ říká Josef Holanec

Čánka – Znám řidiče motorek, velkých i malých aut nebo autobusů. Od 9. dubna také ale znám řidiče kostela. Nevěříte? JOSEF HOLANEC opravdu řídil kostel, který jel. Podílel se totiž na přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Ten musel být v roce 1975 posunut o 841 metrů. Pod svatostánkem totiž bylo ložisko uhlí, které mělo být vytěženo.Mimo to je ovšem člověkem mnoha zájmů, širokého rozhledu i znalostí a navíc výborný vypravěč.  

18.4.2013
SDÍLEJ:

VZPOMÍNKY NESTÁRNOU. Obzvlášť v případě, kdy se linou z úst skvělého vypravěče.Foto: Dana Ehlová

Můžete se, prosím, představit čtenářům Deníku?

Pocházím z Čánky. Vychodil jsem Obecnou školu v Čánce, pak měšťanku, z níž vznikla střední škola, v Opočně. Následovala průmyslovka v Hradci. Nakonec jsem vystudoval na ČVUT konstrukci a provoz strojů. Studia jsem ale začal na umístěnku na Vysoké škole zemědělské - nebavilo mě učit se o semínkách, a tak jsem přestoupil. Během studií na vysoké škole jsem udělal 99 zkoušek, jeden index nestačil. Praxi jsem začal ve Výzkumném ústavu Královopolské strojírny v Praze. Skoro 50 let jsem bydlel v Praze a do Čánky se vrátil v r. 2003.

Jak se stane, že se člověk podílí na akci tak mimořádné i ve světovém měřítku, která je dokonce zapsána do Guinessovy knihy rekordů?

Já jsem strojař. K akci stěhování kostela jsem se dostal hned na začátku v r. 1969, tedy v době, kdy vláda ještě neschválila přesun, ale Ministerstvo kultury České republiky už založilo firmu Transfera, což byla organizace pro přesun mosteckého kostela v resortu kultury. V ní jsem pracoval po celou dobu její existence, tzn. do konce r. 1977, kdy byla zrušena a delimitována k Vodním stavbám, závodu speciálního zakládání.

Když jste se o stěhování kostela poprvé dozvěděl, nepřipadalo vám to jako holý nesmysl?

Nepřipadalo. Brali jsme to jako každou jinou práci, vlastně jsme nejdřív ani nevěděli, jak kostel vypadá. Na vlastní oči jsem ho poprvé viděl asi 14 dní poté, co jsem nastoupil k firmě Transfera, což bylo v červnu 1969.

Co si myslíte, že vedlo komunistický režim k rozhodnutí zachránit právě kostel?

Asi to bylo gesto, kterým se měla dokumentovat péče socialistického státu o kulturní dědictví národa. Tak to bylo také oficiálně prezentováno.

Jak jste se podílel na přesunu kostela?

Dělal jsem tam všechno. Začínali jsme tím, že jsme se seznamovali s kostelem. Byl jsem v projekci, prvně jsme, jako samostatná firma, dělali souhrnné projektové řešení. To bylo vydáno v r. 1970, rozesílalo se k 31. prosinci. Vše samozřejmě za pomoci odborníků z vysokých škol a výzkumných ústavů. V té době už byla vládou schválena záchrana děkanského kostela přesunem. Potom jsem se už spíš věnoval provozním záležitostem, protože při přesunu hrálo prim technologické zařízení.   Firma Transfera měla tehdy zcela ojedinělou funkci - byla generálním investorem, projektantem a dodavatelem. Všechny tři funkce pod jednou střechou.

Bylo snadné najít vhodné místo na nové umístění kostela, aby z urbanistického hlediska zapadl do nového prostředí?

Nové umístění kostela bylo dáno mnoha hledisky. Vyjadřovali se nejen urbanisté, ale také geologové, protože trasa přesunu musela být schůdná. Pod kostelem nemělo být uhlí, všem požadavkům vyhovovala lokalita u starého románského špitálu a kostela sv. Ducha, naproti vjezdu do původní mostecké nemocnice. Ve starém špitále je nyní ředitelství kostela. Kostel byl znovu vysvěcen 6. června 1993 a já byl přímým účastníkem. V současné době jsou v kostele prohlídky s průvodcem - když tam jsem, provádím své známé sám.

Jak byla zajištěna statika celé stavby během přesunu?

Z hlediska statiky byla důležitá výstužná ocelová konstrukce, která vážila 1 200 tun a výztužný železobetonový věnec, oddělující kostel od starých základů. Od stavařů jsme museli vědět, co kostel snese, co si můžeme dovolit s technologií, aby kostel vydržel. Stavaři museli zajistit statiku, na nás byl pohyb a zajištění parametrů, které vyžadovali statici.

Řekněte nejdůležitější údaje přesunu?

Oficiálně byl dlouhý 841,1 m a my jsme z hecu o 5 cm přejeli. To se nikde neuvádí, ale bylo to tak. Kostel jel po čtvero kolejištích (8 kolejnic) – dráhy byly dvoukolejné, dvě vně a dvě uvnitř kostela, mimo podélné zdivo. Kostel jel v podélné ose po oblouku, zhruba o poloměru 500 m, ve spádu 1,3 promile. Na ocelové konstrukci vpředu byly dva velíny – velín pro udržování vertikální polohy, druhý byl pro pohyb kostela. Dopředu jsme nevěděli, jestli se bude muset brzdit nebo tlačit. Nakonec se muselo brzdit. Rychlost přesunu 1-3 cm/min. byla propočítána z rychlosti stavění dráhy přesunu před kostelem. Ocelová konstrukce dráhy nebyla z úsporných důvodů vyrobena pro celou délku přesunu. Po přejetí kostelem byla překládána zezadu kostela dopředu. Denně se stihlo přemístit 40 až 48 metrů dráhy. Kolejová pole byla v 8m modulu. Rozchod kolejnic 1000 mm. Pod kolejovým ocelovým svrškem byly položeny na šířku roznášecí železobetonové panely velikosti 3x1 metr a 30 cm tloušťky.

Předpokládalo se, že akce dobře dopadne?

Nikoho ani nenapadlo, že by se to nepovedlo. Nakonec se ukázalo, že všechno bylo jištěno více, než bylo potřeba. To se nemohlo nepovést.

Byl přesun kostela konzultován v zahraničí?

Přesun jsme si potřebovali odzkoušet. V r. 1971 jsme jako první objekt stěhovali vilku u silnice vedoucí na Dobříš, za Cukrákem a do doby, než se začal kostel stěhovat, byl každý rok jeden objekt přesunut. Za dobu existence firmy se tak přemístilo 13 nebo 14 objektů. Dělali jsme také modelové zkoušky zatěžování kol podvozků, protože v úvahu přicházející výrobci – Škodovka a Žďárské strojírny - nechtěly mít nic společného s koly podvozků, která budou zatížena ohromnými kolovými tlaky (přes 60 tun na průměr kola 600 mm). To už bylo dohodnuto, že dodavatelem technologie se stane plzeňská Škodovka, kam jsme předložili kompletní projekty transportních vozů. Jeden vůz měl vážit 12–13 tun, ale nakonec vážil 22 tun, protože firma neuměla udělat menší tloušťku stěny odlitku než 20 mm. Dohromady bylo vyrobeno 54 vozů (jeden do rezervy). Cena technologie byla stanovena podle kilové ceny a činila něco přes 30 mil. Kčs.

Jsou známy celkové náklady?

Projektované celkové náklady, včetně technologie, která po přesunu zbyla, a reinstalace kostela na novém místě, byly 155 mil. Kčs. Do r. 1975 se skutečně čerpaly náklady jen v této výši. Potom stál kostel asi 5 let v kopřivách, což byl také obrázek péče socialistického státu o kulturní dědictví. Po r. 80 Průmstav jako dodavatel stavební části kostel stavebně dokončoval. Dokončen a otevřen byl někdy ke konci 80. let jako muzeum dělnického hnutí a výstava hornictví. Oltář se instaloval až v r. 1991 a v roce 1993 litoměřický biskup kostel vysvětil.

Kolik lidí se na přesunu podílelo?

Na přesunu se podíleli jednak pracovníci Průmstavu, kteří přemisťovali dráhy a montovali je před (jedna denní směna), pro vlastní přesun kostela byly obsazeny 2 nebo 3 směny. Nejvíce bylo montérů ze Škodovky na případné opravy zvedacího nebo pojezdového zařízení, což nakonec nebylo potřeba. Dále fungovala obsluha přes regulaci a měření (Inova), Ústav aplikované mechaniky z VTA (Vojenská tech. akademie) Brno měl na starosti kontrolní měření vertikální polohy, tzn. udržování statiky kostela, což bylo prováděno pomocí zdarma zapůjčeného počítače Hewlett Packard z Vídně. Celkem odhaduji počet lidí na šedesát. Transfera měla i provozní složku a bylo tam cca 20 lidí.

Vy jste je řídil?

Já jsem neřídil pracovníky, já jsem řídil kostel, pohyb kostela. Byl jsem takový šofér kostela.

Jak se Vám jelo?

Jelo se mi dobře. Jeden šofér byl vpředu, vzadu druhý, který tlačil. Kostel byl udržován v pohybu buď tlačením zezadu, nebo bržděním zepředu. K couvání nedošlo, ale v případě potřeby to bylo možné.

Vyskytly se během akce problémy, na které nebyl realizační tým připraven?

Jak se řešily?To byly spíš maličkosti. Při projekci a montáži se např. zapomnělo na zařízení, které bude měřit ujetou dráhu, něco na způsob tachometru. Na ocelovou konstrukci se ze začátku tedy dal kus drátu a na kolejnici se metrem odměřovalo, kolik se ujelo. To se vyřešilo během 1-2 dnů, byla snímána ujetá dráha i rychlost.

Neobjevily se časem nějaké problémy spojené s transportem – trhliny apod.?

To se nestalo. Ale došlo k něčemu jinému. Kostel je na novém místě založen na krabici a pod ním jsou dvě podzemní podlaží. Kolem se dál prováděla skrývka a dolovalo, takže v blízkosti se hromadila skrývka, až vzniknul kopec. Ten změnil hydrogeologické poměry natolik, že stoupla hladina spodní vody a spodní železobetonové patro kostela bylo do více než 1m zatopeno vodou. Vrty a odčerpáváním se snižovala hladina spodní vody a železobetonový základ se musel chemicky proinjektovat, aby byl nepropustný.

Proběhlo ve světě někdy něco podobného?

Toto byl největší zděný objekt – 10 tis. tun a největší přesunová vzdálenost. V podobných řádech tun se přesouvají třeba rakety (Apollo), ale zděný objekt ne. O přesun se samozřejmě zajímala laická i odborná veřejnost. My jsme dokonce museli kostel oplotit. Lidi si dávali přejíždět desetníky, aby z nich měli placky na památku. Jedna studentka si dokonce sundala z krku hodinky na řetízku s tím, že by je chtěla přejet. Nevymluvili jsme jí, že je to škoda, a nakonec jsme jí je přejeli. V r. 1995, po 20 letech, se ke mně na vzpomínkové akci přihlásila jakási dáma a ptala se, zda si na ní pamatuju. Nevěděl jsem, a tak mi ukázala přejeté hodinky.

Uplatnil jste zkušenosti z této akce ještě někdy později?

Mě vždycky bavilo dělat něco, co neumím, něco neobvyklého. I po přesunu kostela jsme stěhovali objekty, naposledy v r. 1978 kapli v Tyrolích.

Poděkování autorky textu patří p. Jiřímu Králíčkovi, který rozhovor nejen zprostředkoval, ale poskytl také zázemí, v němž vznikl.

VIZITKA

Ing. Josef Holanec

nar. 1937

vdovec, 2 děti, 2 vnoučata

koníčky: měnily se podle období, v poslední době regionální historie a zpracování rodokmenů - pracuji na PC, ale ztrácím v něj důvěru – ztrácí a zapomíná data víc než já.

Dana Ehlová

Autor: Redakce

18.4.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 30 000 Kč Hlavní účetní Hlavní účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu s průvodním dopisem na e-mail kariera@matrix-as.cz., Požadujeme:, - praxe na pozici samostatné účetní min. 2 roky, - dobrá znalost podvojného účetnictví a daňových předpisů, - uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), - řidičský průkaz sk. B, - pečlivost, důslednost a samostatnost, - výhodou znalost informačního systému Helios Orange , Charakteristika pracovní pozice:, - samostatné účtování účetních případů a zpracování účetních výkazů, - zpracování přijatých faktur, bankovních výpisů, - zpracování daňových přiznání, - inventarizace účtů, - komunikace s auditory, daňovými poradci a finančními úřady, - příprava podkladů pro pravidelný reporting vedení společnosti, - zpracování měsíčních a ročních závěrek , Nabízíme:, - zázemí silné, ryze české společnosti, motivující systém odměňování, - závodní stravování, 13. plat.. Pracoviště: Matrix a.s., 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Martin Bárta, . Výroba - Technici v ostatních průmyslových oborech jinde 45 000 Kč Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení Montážní technik/čka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail d.mandysova@frutiger.ch nebo telefonicky. , Práce v zahraničí. , Požadavky:, - vyučení v oboru elektro nebo strojírenství výhodou, - svářečský průkaz nebo znalost sváření, - znalost AJ nebo NJ podmínkou (práce v zahraničí), - řidičský průkaz sk. B, - samostatnost a schopnost řešení problému u zákazníka, - spolehlivost, časová flexibilita a odolnost vůči stresu, Náplň práce:, - realizace zahraničních dodávek u zákazníků (převážně Německo a Rakousko), - komunikace se zákazníkem při předání zařízení + proškolení, - servis a opravy mycích zařízení v zahraničí, - montáž je týdenního charakteru (po - pá mimo ČR), Nabízíme:, - služební auto, telefon a PC i pro soukromé účely, - široký benefiční program včetně týdne dovolené navíc, - zaškolení v provozovně v Týništi n. Orl., po zaškolení práce pouze v zahraničí.. Pracoviště: Frutiger cz s.r.o. - provozovna, V. Opatrného, č.p. 972, 517 21 Týniště nad Orlicí. Informace: Dana Mandysová, +420 491 200 431. Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 18 000 Kč Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků Dělník/ice mlékárenské výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Kontakt e-mailem marie.hruskova@bohemilk.cz., - ZŠ/SOU, - fyzická zdatnost, spolehlivost, časová flexibilita, ochota učit se novým věcem, - odpovědnost za zdravotní bezpečnost výrobků, - práce ve výrobě dle technologických postupů, - dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, - kontrola pracoviště, převzetí a předání pracoviště, - zázemí stabilní společnosti, odpovídající finanční ohodnocení, - výkonnostní a motivační odměny, 3 dny sick days, příspěvek Cafeteria, - příspěvek na stravování, na životní pojištění a na penzijní připojištění.. Pracoviště: Bohemilk, a.s., Podzámčí, č.p. 385, 517 73 Opočno. Informace: Marie Hrušková, . Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 13 500 Kč Pomocní dělníci ve výrobě Pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Kontakt e-mailem kunova.viera@du-mi.cz, telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě (Na kopcích 112, Solnice)., - aplikace ochranné transparentní fólie na osobní vozy, - dotované ubytování.. Pracoviště: Du-mi cz s.r.o. - pracoviště kvasiny, 517 02 Kvasiny. Informace: Viera Kunová, +420 725 552 284.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Objížďka, to bude dobrodružství!

Pro Olgu Havlovou roste další strom.

Pro Olgu Havlovou roste další strom

Začíná oprava místa, kde stávala synagoga

Královéhradecko, Trutnov - Místo bývalé synagogy, které připomíná hrůzné vypálení během Křišťálové noci roku 1938, opravují dělníci podle studie architekta Pavla Tomka. Radnice na rekonstrukci uvolní 1,4 milionu korun.

Pozvánka na fotbal ve východních Čechách

Východní Čechy - Pozvánka na vybrané sportovní akce v regionu:

Zdoňovské mokřady jsou nadějí pro návrat vody do přírody

Královéhradecko, Zdoňov - Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Letos se ke spolupráci přidala také Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Dopravní špunt vytáhnou v Černém Dole ještě do zimy

Královéhradecko, Černý Důl - Výstavba kanalizace v Černém Dole, projekt za 119 milionů korun, běží oproti původnímu harmonogramu v předstihu. Pro řidiče to je dobrá zpráva, rozsáhlá stavební činnost totiž výrazně zbrzdila dopravu přes městys. Volně průjezdný má být ještě před zimou.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT