Při jednání se řešila především možná spolupráce mezi Krkonošským národním parkem a arménským Národním parkem Dilijan. „Dva roky máme podepsané memorandum o vzájemné spolupráci a Ministerstvo zahraničních věcí nedávno zařadilo Arménii mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. To je, zdá se, dobrá příležitost, jak dát memorandu konkrétní náplň a s kolegy z Dilijanu se začít intenzivněji bavit o tom, které z našich zkušeností by jim mohly pomoci,“ uvedl náměstek ředitele Správy KRNAP, zodpovědný za mezinárodní spolupráci, Jakub Kašpar.

„V posledním roce stoupl počet českých turistů v Arménii o celou pětinu. Je vidět, že Arménie začíná být v Česku kurzu. Myslím, že právě zkušenost s managementem návštěvnosti i s problémy, které je třeba řešit ve vztahu turistiky a ochrany přírody, by mohla být velmi cenná pro náš Národní park Dilijan,“ řekl arménský velvyslanec Seiranian.