Březhradští proti čističce bojují už delší dobu. Poukazují při tom zejména na expertízu, podle které je zařízení velmi nebezpečné, protože odpady obsahující těžké kovy, barvy a laky, oleje, chróm či kyselé oplachy z kovů a odpady s obsahem alkálií by v případě havárie mohly zasáhnout a nevratně postihnout cenné vodárenské a lázeňské lokality na jih od Hradce Králové. Jako první by ovšem zamořily opatovický písník, který je oblíbenou rekreační oblastí obyvatel Hradce Králové.

Královéhradecký Krajský úřad i přes výhrady odborníků, protesty hradeckého magistrátu, Opatovic nad Labem a dalších institucí udělil v létě chemické čistírně integrované povolení k provozu. „Našimi námitkami se nikdo nezabýval. prostě to smetli se stolu a bylo to,“ řekl na čtvrteční schůzi členům spolku jeho předseda Jiří Bůta.

Záležitost s povolením provozu čističky bude nyní řešir ministerstvo životního prostředí.

Chemická čistírna by měla nahradit původní biologickou ČOV v areálu bývalého březhradského masokombinátu. Spolek Zdravý a bezpečný Březhrad upozorňuje, že čistička je ve velmi špatném stavu, a také podle vedení Hradce Králové provozovatel neprokázal, že stav kanalizačního potrubí, které je dva kilometry dlouhé a kterým je odpadní voda odváděna do Labe, umožňuje provozování tohoto zařízení bez rizika ohrožení životního prostředí.

K odpůrcům čističky patří také starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout, který varuje, že čistička využívá odpadního potrubí z 50. let minulého století a nikdo nezaručí, že je v dobrém stavu.

Domněnku, že s potrubím zřejmě není všechno v pořádku, na schůzi v Březhradu potvrdili i členové spolku. „Dívali jsme se, co z potrubí do Labe vytéká, a ukázalo se, že je to jen tenký čůrek, který neodpovídá množství odpadních vod zpracovávaných čističkou,“ řekl jeden z členů.

Vedení spolku má i řadu dalších výhrad. Zkušební vrt, který má zkoumat, zda čistička neznečišťuje podzemní vody, je podle něj umístěn ještě před čistírnou a kontrola provozu je prý nulová. „Navezené odpady prý budou podrobeny čichové zkoušce zaměstnanců čističky, kteří na základě čichu zjistí, co materiál obsahuje,“ zaznělo na čtvrteční schůzi.

Očití svědkové popsali, jak vypadá laboratoř v čistírně. „Na stole jsou laboratorní váhy a lakmusové papírky. To je celá kontrola. Můžou tam navézt cokoli a nikdo nebude vědět, co to je,“ varovali členové spolku.

Připomněli také loňskou havárii, kdy se ucpala kanalizace, takže látky z čističky vytekly na louku, a kvůli níž se aspoň konečně začalo hledat, kudy potrubí vlastně vede. Pokud by čistička už zpracovávala nebezpečné chemikálie, mohly být následky daleko horší.

Spolku však také vadí postoj krajského úřadu. Podle jejich vyjádření je špatně obeslal k ústnímu jednání, takže se muselo konat znovu. „Když jsme chtěli nahlédnout do spisu, tvrdili nám, že na to nemáme právo. Je neuvěřitelné, jak s námi jednají,“ řekl Jiří Bůta.

Vedení Královéhradeckého kraje už dříve výhrady spolku k postupu svých úředníků odmítlo.