„Připravili jsme nultý ročník a můžeme říci, že měl velký úspěch. Přišli nejen Letohradští, ale přijeli lidé opravdu ze široka daleka. Ve městě zněla polština, italština, překladatelé, kteří skupiny doprovázeli, překládali komentář průvodců. Na turistickou procházku přišlo asi sto lidí. Té první se zúčastnili i skauti z České Třebové, kteří svůj celodenní výlet spojili i s poznáváním Letohradu. S velkým zájmem se setkal výtvarný plenér v kapli svatého Jana Nepomuckého na Kopečku," bilancovala včera spokojeně Magdalena Navrátilová z letohradské radnice. Jak doplnila, v příštím roce se určitě brány památek ve městě otevřou znovu. „Už přemýšlíme o tom, že k turistické procházce vydáme tištěného průvodce, který bude k dispozici v informačním centru, a připravíme i další novinky," prohlásila.