„Hned jak odjede autobus na Hronov, tak uzavřeme silnici chozením po přechodu,“ instruoval předseda spolku Obchvat Náchoda Jan Chaloupka. „My co máme tvrdší povahu se postavíme před vás a nedovolíme stojícím vozidlům aby projeli,“ šel na trh z vlastní kůží Chaloupka. Jak následné minuty ukázaly, tak k žádnému incidentu nedošlo a řidiči disciplinovaně čekali na konec blokády.

„Stojím tady asi třetí, za tím autobusem. Myslel jsem, že se tady podepisuje nějaká petice kvůli obchvatu, proto jsem vylezl z auta,“ usmíval se Petr Sedláček z Hynčic na Broumovsku, který jel do Náchoda na třídní schůzku svého syna. „Takže se nic neděje, poslechnu si to o chvíli později. Aspoň si řidiči odpočinou od toho koloběhu na silnicích,“ dodal Petr Sedláček a vracel se do svého automobilu.

Uzavřením silnice členové spolku Obchvat Náchoda chtěli poukázat na zdlouhavé řešení přeložky . „Bohužel postup je pomalý a hrozí, že obchvat Náchoda předběhne přeložku II/303 Běloves – Velké Poříčí. Obchvat by v tomto případě neměl pokračování na Hronov, které má tato přeložka zajišťovat,“ vysvětluje Chaloupka.

S tímto ale nesouhlasí Údržba silnic Královéhradeckého kraje, která tuto stavbu jako klíčovou v rámci silniční sítě připravuje. „Stavba má platné územní rozhodnutí, je v územním plánu vedená jako stavba ve veřejném zájmu. V těchto případech je možno urychlit získání stavebního povolení, ale nelze stavbu realizovat, dokud nebude vyřešeno majetkoprávní vyrovnání,“ říká tisková mluvčí kraje Sylvie Velčovská s tím, že kraj včerejší blokádu považuje za neopodstatněnou.

O blokádu projevili zájem také zástupci médií, kterých společně s policisty z antikonfliktního týmu bylo téměř stejně jako demonstrujících. „Ještě v úterý jsem obcházel lidi a s hrůzou jsem zjistil, že i o půl pátý jsou mnozí ještě v práci,“ reagoval Jan Chaloupka, který ale účast za slabou nepovažoval. „Obával jsem se, že přijde ještě méně lidí,“ má zkušenosti i z předchozích blokád v Náchodě.