„Stěžejní akcí je cestopisná přednáška Davida Švejnoha, z jehož nabídky jsem vybrala putovní výstavu Odvrácená tvář Keni, kterou budeme mít v březnu, a únorovou  přednášku o Venezuele," vysvětlila knihovnice Marcela Poláčková. Dále vyzdvihla akci Městem chodí andělé a koncert Formanů.

„Říkali jsme si, že bychom to mohli zkusit vzhledem k tomu, že pořádáme spoustu akcí jak pro děti, tak i pro dospělé," řekla Marcela Poláčková.
Knihovna své náklady vypočítala na padesát čtyři tisíc korun, ale protože ministerstvo kultury poskytuje jenom padesát procent, jednalo by se o šestadvacet tisíc korun. Zbytek si musí financovat sama.

„Kdybychom dotaci z projektu Knihovna 21. století nezískali, museli bychom si všechno hradit z rozpočtu. Také by byl zrušen letní koncert Formanů, protože ten je velkou položkou. Vyhlášení bude koncem března. Doufám, že dostaneme alespoň dvacet procent," přeje si Marcela Poláčková.