„Jednou za dvanáct měsíců je nutné provést sanitaci, opravit či vyměnit technologie, vymalovat a podobně. Bazén je téměř nepřetržitě otevřen. Proto se těmto krokům nevyhneme," prozrazuje.
Na kolik peněz opravy vyšly, podle něj nelze ještě přesně říci. „Stále nám chodí faktury, takže je zatím zpracováváme. Nerad bych prozradil nepodložená čísla," vysvětluje.

Měnilo se ledacos

Jenže během minulých týdnů došlo k více než běžným a nutným opravám.
Byly například vyměněny elektroskříňky u bazénových světel, zrezivělé zábradlí, vadné ventily u sprch a vodovodního řadu a také byla vysekaná podlaha v obou parách.

„Máme radost, že jsme to stihli a jsme také velmi potěšeni, že se na opravy ještě vztahovala reklamace," říká ředitel. Záruční lhůta na tuto oblast a technologie končí letos, další dva roky bude platit ta na stavbu.

Velký rozsah oprav si Jiří Dudek vysvětluje tím, že některé práce při stavbě bazénu byly vykonány bez rozmyslu. „Určité věci byly provedeny velmi ukvapeně," podotýká.

Šíře oprav nepřijde běžná ani místostarostce Rychnova Michaele Zimové. „U tak mladé stavby se mi to zdá poměrně zvláštní. Jsem však ráda, že byly závady odhaleny a doufám, že se přišlo na dost z nich. Také mě samozřejmě těší, že se na jejich opravu ještě vztahovala reklamace," poznamenává.

Barbora Zemanová