Cyklostezka z Letohradu do Ústí nad Orlicí bývá za hezkého počasí obsypána cyklisty a in-line bruslaři. Pokud zvolí tuto trasu, musí být až do začátku prázdnin maximálně opatrní, během opravy tratě z Ústí nad Orlicí do Letohradu bude po některých částech cyklostezky, i o víkendech, vedena objízdná trasa pro automobily.

Na trati budou postupně uzavřeny všechny železniční přejezdy. Cyklistům a in-line bruslařům se tak může stát, že se během uzavírky ocitnou v koloně aut. „V době uzavírky přejezdů bude část cyklostezky používána jako objízdná trasa pro automobily do 3,5 tuny," informoval Orlický deník Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty, a dodal: „V problémových místech cyklostezky bude provoz řízen světelnou signalizací. Část cyklostezky bude využívána vozidly stavby. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5 tuny bude směrována po trase Ústí nad Orlicí – Vamberk – Žamberk – Lukavice – Letohrad."

Zhotovitel stavby se už předem omluvil veřejnosti za komplikace, které oprava tratě přinese. „Při průjezdu cyklostezkou věnujte maximální opatrnost dopravnímu značení a buďte opatrní na sebe i své děti," žádá v informační kampani firma, která dostala rekonstrukci mezinárodní tratě do Polska na starosti.

Dopravní omezení.

Majitelem cyklostezek je Region Orlicko-Třebovsko. Žádné hmotné škody svazku stavba nezpůsobí, na to se pamatovalo při přípravě rozsáhlé stavby, která započala už v roce 2008. Svazek souhlasil s tím, že objízdné trasy pro vozidla do 3,5 tuny povedou přes cyklostezku, ale s řadou podmínek. „Jedním z mnoha bodů je, že před zahájením prací zhotovitelem bude zdokumentován stav cyklostezky, a to se stalo, 28. ledna bylo pořízeno video z celé trasy," říká manažer svazku Region Orlicko-Třebovsko Pavel Neumeister.

„Po ukončení stavby se opět provede zdokumentování stavu. Pokud by vznikly nějaké škody, cokoliv bylo poškozeno, ať už značky, nebo povrch, je povinností investora, potažmo zhotovitele, aby cyklostezku uvedl do původního stavu," dodal Neumeister.

Ukončení rekonstrukce tra-ti v úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad je stanoveno na konec června. Pro zajímavost, zkratku má ÚLET (Ústí nad Orlicí – Letohrad). „Po stavbě dojde ke zvýšení rychlosti v některých úsecích trati a zkrácení jízdní doby," dodává k cílům rekonstrukce Marek Illiaš. Podle mluvčího SŽDC jsou celkové náklady na stavbu vyčísleny na zhruba půl milionu korun.

Stavba zahrnuje: - výměnu kolejnic a pražců v celém úseku
- výměnu 2 výhybek včetně zřízení elektrického ohřevu ve stanici Lanšperk
- zřízení nového staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie ve stanici Lanšperk
- zřízení nového traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie v úseku Lanšperk – Letohrad
- opravu 8 železničních mostů a 37 železničních propustků
- zřízení 2 nových přístřešků pro cestující ve stanici Lanšperk a zastávce Dolní Dobrouč, opravu stávajících přístřešků v zastávkách Dolní Libchavy a Hnátnice
- opravu nástupišť se zřízením nástupištní hrany ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice v zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice, Dolních Libchavy a stanice Lanšperk
- výstavba nového vnějšího nástupiště ve stanici Lanšperk
- výměnu přejezdových konstrukcí na 12 přejezdech
- zajištění skalních zářezů
- úpravu trakčního vedení ve stanici Lanšperk a v úseku Lanšperk – Letohrad
- lokální sanaci tělesa železničního spodku