Kolona originálních historických bojových vozidel zastavila v 15 hodin před budovou Muzea východních Čech, kde si vojáci dali hodinový oddych. Zájemci mohli zhlédnout ukázky výzbroje a výstroje amerických vojáků a prohlédnout si vozidla zblízka.

Cílem mise Velichovky bylo doručit informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil. Ráno 7. května 1945 dostala americká armáda v Plzni rozkaz vniknout hluboko za demarkační čáru do nepřátelského území a doručit německé armádě, které velel polní maršál Ferdinand Shörner, kapitulační podmínky. Misi však netvořili jen Američané, ale do Velichovek se s nimi přes Hradec Králové vydal i Wilhelm Mayer-Detring, zmocněnec říšského prezidenta Karla Dönitze.

Konvoj do Velichovek dorazil 8. května ráno. Po krátkém jednání, které trvalo asi do 11 hodin, se kolona vydala zpět do Plzně.