I když ZOO Dvůr Králové jako jediná na světě opakovaně odchovala mláďata severních bílých nosorožců, poslední se narodilo v roce 2000. V rámci snahy o rozmnožení byli tři severní bílí nosorožci již v roce 1989 posláni do Wild Animal Parku v San Diegu v Kalifornii, kde mají nejlepší výsledky v chovu jižní formy tohoto nosorožce na světě. Ani zde je ale nerozmnožili. V přírodě snad přežívá několik posledních zvířat, pokud tento nosorožec už nebyl zcela vyhuben.

Ačkoli se bílí nosorožci obou poddruhů v zoologických zahradách rozmnožují velmi sporadicky, v přírodních podmínkách je meziroční nárůst populace až 10%. Proto ZOO Dvůr Králové iniciovala myšlenku pokusit se dosáhnout úspěšného rozmnožování přemístěním posledních plodných jedinců do přírodních podmínek. V podmínkách zoologických zahrad se totiž zjevně nedaří navodit potřebné teritoriální a sociální chování nutné pro pravidelné rozmnožování.

V září 2008 proběhlo ve Dvoře Králové jednání odborníků na nosorožce a zástupců významných chovatelských a ochranářských organizací, ze kterého vyplynulo, že přesun zvířat do Afriky je jedinou a poslední reálnou šancí zachránit poddruh, zejména pokud by se nalezla poslední divoká zvířata a podařilo se obě skupiny spojit. Byly vytipovány dvě vhodné lokality – jedna v JAR a druhá v Keni a následně bylo rozhodnuto, že budou přesunuti do Keni. Přitom takové přemísťování zejména jižních bílých nosorožců probíhá v Africe již desítky let a v současné době se právě jižní forma bílého nosorožce vyskytuje i ve východní Africe, tedy i v Keni, kde se úspěšně množí.

Projekt královédvorské zoo „Záchrana severní formy nosorožce tuponosého“ je podporován Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA), skupinou specialistů pro africké nosorožce AfRSG, která je členem IUCN (Mezinárodní unie na ochranu přírody), odsouhlasen Výborem pro životní prostředí parlamentu České republiky, podporován UNESCO (na jednání v Kanadě v létě 2008 byla naše republika požádána o jeho podporu) a Ministerstvem životního prostředí ČR. Projekt získal záštitu a podporu takových osobností jakými jsou předsedkyně České komise pro UNESCO prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., bývalý ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík a dokonce princ William z Velké Británie.

Jsme si velmi dobře vědomi náročnosti celého projektu i rizik s ním spojených, považujeme však za svou povinnost udělat pro záchranu bílých severních nosorožců vše co je v našich silách a možnostech. Ostatně takové je poslání moderní zoologické zahrady, která musí být i ochranářským zařízením. Velmi nás mrzí, že se problematika záchrany severního bílého nosorožce politizuje a považujeme to za velice nešťastné, protože snaha o záchranu těchto nosorožců je významným počinem k zachování biologické rozmanitosti na této planetě.

Věříme proto, že tato zvířata na politickou kampaň, s kterou opravdu nemají nic společného, nedoplatí a my nepromarníme jejich poslední šanci. Jde o fascinující živočišný druh, který na naší planetě už zítra nemusí být a jehož osud je teď v našich rukou.

Dana Holečková, ředitelka ZOO Dvůr Králové nad Labem