Sám však uznává, že jeho teorie potřebuje bližší vysvětlení. „Opočenští posluchači už mnohokrát očekávali a žasli. Očekávali, když nenápadní a neskutečně mladí umělci přicházeli na začátku koncertu prostorem obrazárny, a žasli, když se jejich ruce dotkly nástrojů. Pro mě je tohle ta nejzázračnější proměna," vysvětluje Ivo Kašpar.

A že nemluví do větru, o tom se mohou přesvědčit všichni, kdo si zítra přijdou poslechnout Sáru Schumovou, Kristýnu Kováříčkovou a Jakuba Šarouna. Koncert studentů konzervatoře Pardubice, na němž zazní např. překrásná Sukova hudba z Radúze a Mahuleny či dílo „básníka klavíru" Fr. Chopina, začne v zámecké obrazárně v pátek v 19 hodin. „Prohlédněte si dobře tváře všech tří protagonistů. O to víc si zítra vychutnáte onen zázrak proměny," zve do Opočna Ivo Kašpar.

Sára Schumová začala hrát na housle v 8 letech (kdy se jí navzdory jejímu věku ujal L. Janko z náchodské ZUŠ). Nyní studuje 2. ročník na konzervatoři v Pardubicích Ivy Svobodové Kramperové. Získala několik ocenění v krajských kolech celostátních soutěží ZUŠ v sólových i komorních oborech, 1. místo v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů a zvláštní ocenění za doprovod sboru náchodského Canto. Již po druhé se zúčastnila hudebních kurzů v Litomyšli pod vedením Leoše Čepického.

Zámecká obrazárna pohostí hudební naděje

Kristýna Kováříčková se začala učit hře na housle ve svých 5 letech u Pavla Kováříčka, ředitele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2007 nastoupila na konzervatoř v Pardubicích, kde studovala ve třídě Dalibora Hlavy. Studium na konzervatoři zakončila absolventským koncertem s Komorní filharmonií Pardubice. Od roku 2012 je studentkou pražské Akademie múzických umění ve třídě Leoše Čepického. Zúčastnila se mnoha soutěží ZUŠ v sólové i komorní hře a soutěžních přehlídek konzervatoří a hudebních gymnázií ČR. Vystupuje s varhaníkem Jiřím Tymelem, Polyfonním sdružením a je členkou Novoměstské filharmonie.

Zámecká obrazárna pohostí hudební naděje

Jakub Šaroun započal klavírní studia u své sestry Radky Štolbové-Zdvihalové. Ke studiu konzervatoře se připravoval u Petry Dostálové v ZUŠ Nové Město nad Metují. Po prázdninách nastoupí do 6. ročníku pardubické konzervatoře, kde studuje ve třídě Jany Turkové. Studoval též ve třídě Jaroslavy Pěchočové. Na jaře roku 2012 úspěšně složil maturitní zkoušku. V červnu téhož roku účinkoval jako host s pardubickou a královéhradeckou filharmonií.

Zámecká obrazárna pohostí hudební naděje

Dana Marková