Na více než měsíc se dobrušské Společenské centrum – Kino 70 promění vždy v pondělí či neděli v baštu ochotníků. Stejně jako vloni touto dobou, začne i letos festival Šubertova Dobruška. První velmi lákavé představení je naplánováno již na pondělí, kdy se „na prknech“ představí divadelní soubor Na tahu z Červeného Kostelce.

Přestože letošní ročník je uváděn v pořadí jako druhý, není to tak docela pravda. Jak to tedy s dnes obnoveným festivalem bylo?

Poněkud pozapomenutá osobnost dobrušského rodáka Františka Adolfa Šuberta byla v posledních desetiletích devatenáctého století jednou z těch, které určovaly směřování našeho národního kulturního života. Publicista, spoluautor a jeden z iniciátorů výpravné vlastivědné encyklopedie Čechy, hlavní organizátor Národopisné výstavy českoslovanské, která byla jedním ze zakládajících podnětů českého národopisného bádání, ředitel Národního divadla.

To je jen velmi neúplný výčet několika nejvýznamnějších ze Šubertových vlasteneckých aktivit, jeho přínosu rozvoji naší národní kultury.

Šubert, který vyšel z malého podhorského městečka, na své rodiště nikdy nezapomněl. Rád sem zajížděl a aktivně se snažil pomáhat zejména dobrušským ochotnickým divadelníkům. Jeho pomoc šla až tak daleko, že jim například na své náklady nechal výtvarníky Národního divadla namalovat kulisy.

Zprostředkovával jim také informace o divadelním dění, které nepochybně napomáhaly tomu, že dobrušské ochotnické divadlo prožívalo právě na sklonku 19. století jednu ze svých zlatých ér. Pomáhal ale i jinak. V roce 1889 například zřídil nadaci pro chudé dobrušské sirotky. Zcela právem byl v roce 1886 jmenován čestným občanem města.

Dobruška a její amatérští divadelníci nezapomínali na Šuberta ani ve století následujícím. Již pět let po jeho úmrtí, v roce 1920, přijal dobrušský spolek divadelních ochotníků název F. A. Šubert, který nese dodnes.

Šubertovo jméno nesla také divadelní přehlídka dětských amatérských souborů, která byla z iniciativy dobrušských kulturních pracovníků založena v roce 1971. Na prknech, která znamenají svět, se během jejího trvání vystřídaly stovky dětí z Dobrušky i jiných, blízkých či vzdálenějších míst. Zde si zvykaly na sál naplněný diváky, byť zatím „jenom“ jejich vrstevníky, zde získávaly lásku k divadelnímu umění. Mnozí z těchto dětských herců propadli kouzlu divadelních jevišť natrvalo.

Přehlídka dětských divadelních souborů Šubertova Dobruška pokračovala až do let osmdesátých. S měnící se situací ve společnosti bylo stále těžší najít dostatek dětských souborů, a tak nakonec přehlídka pozvolna zanikla.

Myšlenka obnovit tuto poctu slavnému rodákovi se zrodila někdy před rokem a půl. Vzhledem k situaci ve světě ochotnického divadla nebylo však již možné ji koncipovat jako přehlídku divadel dětských. Na scénu nastoupili ochotníci dospělí. A tak se v loňském roce uskutečnil první ročník obnovené přehlídky amatérských divadel.

Prostředí, ve kterém byla představení prvního ročníku odehrána, diváky i herce doslova nadchlo. Sál s převýšením, pohodlné sezení, výborná akustika, špičkové divadelní vybavení. To všechno a ještě mnohé další technické novinky je výsledkem náročné rekonstrukce.

Druhý ročník Šubertovy Dobrušky je dobrým příslibem i do dalších let, reálnou nadějí, že amatérské divadlo bude dále žít. Že není jakousi starožitnou relikvií, ale trvalou součástí kulturního života současnosti. A to je dobře.

ZAJÍMAVOSTI

- K 675. výročí první písemné zprávy o Dobrušce byly v roce 1995 uspořádány oslavy, jejichž součástí bylo i divadelní představení Život ve staletích. Sepsali je sami dobrušští ochotníci ve spolupráci s místními historiky a sehráli je při příležitosti předávání praporu městu Dobrušce. Mezi scénkami z dobrušské minulosti nechyběla samozřejmě jedna, mezi jejímiž protagonisty byl i František Adolf Šubert.

- V době svého ředitelování v Národním divadle sledoval Šubert i talentované ochotnické herce a ty nejlepší z nich zval k účinkování na naší první scéně. Této pocty se dostalo i vynikajícímu dobrušskému divadelníkovi Ignáci Hoňkovi. Honěk do Prahy přijel, s úspěchem složil zkoušky a byl přijat. Nakonec však do Národního divadla z rodinných důvodů nenastoupil.

- Šubert byl také dramatikem, i když jeho hry zdaleka nedosahovaly kvalit jeho publicistické nebo kulturně organizátorské činnosti. Nejúspěšnější bylo drama Jan Výrava, líčící protirobotní vzpouru podorlických sedláků v roce 1845. Divadelní hra byla v meziválečném období dokonce převedena do filmové podoby. Sehráli ji i dobrušští ochotníci, a to ve velkolepém stylu, včetně účinkování jezdců na koních. Představení se odehrálo v přírodě.

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ

2. dubna – 19.30 hodin
DÍTĚ, PES A STARÝ HEREC NA JEVIŠTĚ NEPATŘÍ ANEB CYRANO
Sehraje divadelní spolek Na tahu z Červeného Kostelce

16. dubna – 19.30 hodin
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Sehraje soubor Jiráskova divadla Hronov

22. dubna – 14 hodin
JAK SE LÉČÍ STRAŠIDLA ANEB KRÁKORÁNÍ NA KRÁKORCE
Sehraje divadelní spolek Na tahu z Červeného Kostelce

6. května – 19.30 hodin
ALE KOUKEJ VRÁTIT TO PYŽAMO!
Sehraje domácí soubor F. A. Šuberta

13. května – 19.30 hodin
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Sehraje domácí soubor F. A. Šuberta

Předprodej vstupenek již začal v pokladně Kina 70. Za lístek zaplatíte jednotně 80 korun.
K dostání jsou i abonentky za zvýhodněných 250 korun.

Kdo byl František Adolf Šubert

ŠUBERT František Adolf
novinář, spisovatel, ředitel Národního divadla
* 27. 3. 1849 v Dobrušce
† 8. 9. 1915 v Praze

Byl nejmladším z devíti dětí chudého sedláře. Jeho osobnost formovalo kulturní prostředí Dobrušky, kde si již v dětství zamiloval hudbu a ochotnické divadlo. V letech 1860 – 1868 vystudoval gymnázium v Hradci Králové. V roce 1868 se zapisuje na filosofickou fakultu pražské university. Po roce však z existenčních důvodů odchází a začíná pracovat jako novinář.

V letech 1873 – 1878 řídí časopis Brousek. Byl členem redakce Politiky, přispíval do časopisů Vlasta a Čechy. Píše básně, historické romány (Zajetí krále Václava, Král Jiří z Poděbrad), povídky a zejména dramata (Probuzenci, Jan Výrava, Drama čtyř chudých stěn a jiné).

Stává se členem Sboru pro postavení Národního divadla a roku 1883 je jmenován ředitelem Národního divadla. Roku 1895 je iniciátorem a organizátorem Českoslovanské výstavy národopisné v Praze. V roce 1900 odchází z Národního divadla a stává se ředitelem České grafické unie. Od roku 1903 rediguje jako hlavní redaktor Ottův Malý slovník naučný.

V letech 1907 – 1908 se krátce vrací k divadlu jako ředitel Městského divadla na Královských Vinohradech. Poté se již věnuje práci novinářské a spisovatelské.

Jiří Mach