Poláčkovo léto konečně zahájeno! Pro jeho spoluorganizátora MARTINA ŠEDY je festival ikonou, která se koná už po osmnácté, a bez které by prý začátek léta nebyl takový, jaký by měl být.

Samozřejmě ho přehlídka jako letošního spoluorganizátora po boku Jana Tydlitáta stojí spoustu nervů a nejistoty. „Především jsme nervózní z počasí. Třeba v přírodním amfiteátru na Studánce se má konat představení Lucerna, ale s počasím je to na vážkách. V 18 hodin je deadline, a pokud bude pršet, nejspíš se bude muset přesunout. To však bude náročné především z hlediska aparatury,“ strachoval se Šeda včera odpoledne, krátce před samotným zahájením letošního Poláčkova léta.

Osobně se zúčastní všech představení. „Těším se na všechno, nemůžu jedno upřednostnit před druhým. Každé představení s sebou nese své kouzlo, ať už je profesionální nebo amatérské.“ Hlavnímu organizátorovi Janu Tydlitátovi zatím tak trochu kouká přes rameno. Všechny záležitosti však řeší společně. Příští rok se ale situace obrátí.

Tydlitát však současnému učiteli z rychnovské základní umělecké školy stále bude hodně pomáhat. „To nejtěžší jako je shánění sponzorů a sepisování smluv máme už hotové. Zároveň je zde vždy riziko vybrání titulu. Někdo pak říká, že by to udělal jinak, ale to závisí na úhlu pohledu,“ uvádí Šeda.

Včerejškem však pro organizátory začala ta nejhorší část festivalu – čekání, jaké bude počasí. O to je to horší, protože počasí člověk neovlivní a u venkovních představení je velmi důležité. „Ale to snad lidé musí pochopit,“ doufá pořadatel. „Všechna představení nelze dělat v interiérech, to by pak už nebylo typické Poláčkovo léto, jak ho všichni známe,“ dodává jedním dechem Martin Šeda.

Kde všude se hraje?
- zámecká jízdárna
- vodní hladina v nádvoří rychnovského pivovaru
- přírodní amfiteátr na Studánce
- Pelclovo divadlo
- synagoga
- zámecký chrám Nejsvětější trojice
- kaple Proměnění Páně
- lovecký sál zámku v Kvasinách
Pozn.: Vstup do všech hledišť nejpozději 5 minut před začátkem, přestávka 30 minut, občerstvení v areálech zajištěno.
Koncerty

neděle 26. června
(16.30, synagoga, 19.30 lovecký sál zámku v Kvasinách)
Kamil Žvak – violoncello
Ondřej Hubáček – klavír

pondělí 27. června
(16.30, synagoga)
Oboroh - „Pozvedám své oči k horám“

úterý 28. června
(16.30, synagoga)
Jiří Pazour – koncert klavírní improvizace

středa 29. června
(16.30, synagoga)
Braniborský koncert č. 4 – hrají Archi piccoli ZUŠ Police n. M. a Sarabanda ZUŠ Rychnov

čtvrtek 30. června
(16.30, zámecký chrám Nejsvětější trojice)
Rychnovský chrámový sbor a hosté – diriguje Eva Fuksová

pátek 1. července
(16.30, kaple Proměnění Páně)
X-TET Rychnov a smíšený komorní sbor Polyfonního sdružení Nové Město n. M. – Letní sborové inspirace

sobota 2. července
(14, Studánka)
Promenádní koncert velkého dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Vamberk'

neděle 3. července
(16.30 synagoga, 19.30 lovecký sál zámku v Kvasinách)
S kytarou přes pět století – mezzosoprán Blanka Černá a Guitar Arte Trio

úterý 5. července
(16, nádvoří pivovaru)
Šohaji – nejmenší slovácká dechovka a lidový vypravěč Libor Pantůček

středa 29. června
a středa 6. července
(18.30, letní zahrada hotelu Panorama, případně v sále)
Hebrejské melodie – dva koncerty komorní hudby: housle Vít Chudý, koncertní akordeon Jakub Jedlinský