„Přijďte zavzpomínat, co jste dělali a jak jste žili před třiceti lety. Výstava bude doplněna filmovými záběry ze stávky na Jiráskově náměstí dne 27. listopadu 1989,“ zvou organizátoři.

Výstava láká i školáky a studenty. Budou na ní k dispozici pracovní listy. Ty přinášejí úkoly, které události začleňují do širšího kontextu. Úkoly pracují se třemi historickými prameny k 17. listopadu 1989, jsou vhodné i jako náměty pro další práci učitele se žáky, popřípadě pro domácí přípravu žáků.

Svatý Martin. Ilustrační foto.
Do Rychnova přijede svatý Martin