Brass band vznikl u Ústřední hudby Armády České republiky z předních sólistů a hráčů žesťových sekcí a přivezl do kraje pod Orlickými horami hudbu vysoké kvality, umocněnou akustikou svatostánku. Navíc se hráči pod dirigentskou taktovkou mjr. Josefa Kučery, vnuka autora slavného pochodu Zůstaň tu s námi, muziko česká, představili ve slavnostních vojenských smokinzích, čímž ještě podtrhli celkový dojem.

Zněly skladby českých i světových velikánů. Posluchačům se tajil dech při písních Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v podání Terezy Kučerové. Potlesk sklidil pochod z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajskovského, Trumpet Tune od Henryho Purcella nebo humorná Žabička Václava Trojana.

Zkrátka posluchači, mezi nimiž nechyběl ani syn pplk. Karla Pšeničného, bývalého dirigenta ústřední hudby ČSLA a Posádkové hudby Praha a také například členové regionálních kapel Opočenka, Dobrušské žesťové sdružení nebo studenti uměleckých škol, si během všech jedenácti skladeb přišli na opravdu své a Brass-band odměnili mnoha potlesky i závěrečným vestoje.

Není tedy pochyb, že zahajovací koncert letošního cyklu benefičních koncertů v Přepychách – tentokrát věnovaného na opravu kapličky Panny Marie v poutním místě Dřízna – nasadil laťku mimořádně vysoko.

Dvoudenní maraton v rytmu swingu a jazzu
Dvoudenní maraton v rytmu swingu a jazzu v Týništi měl mnoho vítězů