Několikadenní maraton atrakcí a stánků proběhl pod pálícím sluníčkem a potštejnští obyvatelé se vzpamatovávají ze všudypřítomného hluku a vtíravých vůní dobrot, které k poutím neodmyslitelně patří. Podle návštěvníků přišla pouť opět na vyšší finanční částky, ale zase se objevily nové atrakce. Z nabízeného zboží žádné nevybočilo z běžného průměru – trička, turecký med, bižuterie či naivistické obrázky – lze vidět na každé pouti. Pro obec bylo podstatné, že během víkendu nedošlo k žádným dramatickým událostem, které by vedly ke škodám na majetku či zdraví. Další velká akce se konala v Dobrušce, kde se sešlo přes třicet tanečních kolektivů regionu na 14. ročníku soutěžní přehlídky Dobrušské sluníčko. Soutěžilo se v kategoriích : 1. – 2. Taneční show formace, volný tanec – mladší a starší , 3.– 4. Disco tance mladší a starší. Na skladbu Dole v dole skupiny Kabát tančily úspěšně Horské myši mladší z Rokytnice. Starší excelovaly jako Piráti z Karibiku (vpravo dole). Obecenstvo zaujal i kolektiv ICE – DDM Dobruška.