Netradiční putování po Rychnově se koná každý prázdninový pátek, kromě 5. a 12. srpna, vždy od 20 hodin s počátečním srazem u kašny na Starém náměstí. Program trvá zhruba hodinu a půl a zakončen je prohlídkou zvonice s třetím největším zvonem zvaným Kryštof.

Prohlídku města pod vedením populárního Zilvara, jehož postavu ztvárňuje Patrik Holubář, lze objednávat vždy do pátečního poledne buď osobně v informačním centru města nebo na telefonním čísle 494 539 027. Putování musí být vždy předem objednané, i když se jedná o jiný termín, než je nabízen v rámci letních prázdnin.

Program už například nedávno okusily děti ze ZŠ Solnice. Prohlídka pro ně byla přizpůsobena pro žactvo 5. tříd a zahrnovala i soutěže o sladkosti, které průvodce Zilvar zajisté ukradl při tropení lumpáren se svými kamarády z Poláčkova románu. (zr, ill)