Na stránkách Deníku bude tradičně probíhat hlasování veřejnosti. Čtvrtý ročník o nejlepší zpravodaj roku 2015 byl zahájen 1. ledna 2016.

Soutěž zpravodajů Rychnovska.

Již delší dobu jsou spuštěny nové stránky soutěže www.obec mokre.cz/zpravodaje2012, kde je ke stažení přihláška a pokyny k účasti. Téma zpravodajů roku 2015 zní „Naše kronika aneb historie naší obce".

Obec, která zašle do soutěže zpravodaj s tématikou obecní kroniky, články o historii obce, bude navíc soutěžit o speciální cenu.
Soutěže se může zúčastnit každá obec a město Rychnovska, která zašle 3 až 5 kusů tištěného zpravodaje roku 2015 nebo případně posledního vydaného čísla v minulých letech. Zpravodaj může zaslat i sdružení, spolek, hasiči – musí se však týkat činnosti obce.

Soutěž je rozdělena do kategorií pro obce do 1000 obyvatel, nad 1000 obyvatel a dle četnosti vydávání zpravodajů (14ti deník, měsíčník, čtvrtletník, roční sborník).
Přihlášky a zpravodaje lze odevzdat také v informačních centrech v Opočně a v Dobrušce.

Uzávěrka přihlášek 
28. února se neúprosně blíží.

Od května do srpna se uskuteční putovní výstavky po okrese. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v říjnu.