Regiony spojí kultura, sport, ale také výměnné stáže v samosprávě.

Sdružení se zabývá přeshraniční spoluprací, vybudovalo v Rokytnici v O. h. Dům Splav, kde se minimálně jednou týdně konají přednášky, výstavy.

Sdružení také navazuje styky s regiony v zahraničí.

„Výborně fungují společné projekty s nejbližšími sousedy, tedy s Polskou republikou,“ uvedl za SPLAV Bohumír Dragoun.

Společný program

Výsledkem cesty do Estonska bylo sepsání smlouvy o spolupráci hlavně v kulturní a sportovní oblasti.

„Estonsko stejně jako Česká republika je od roku 2004 v Evropské unii. Jedním z našich společných programů, který je zastřešený právě Evropskou unií, je Leader. Estonci nám návštěvu oplatí dvacátého května,“ prozradil za SPLAV Vladimír Bukovský.

Dodal, že díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje se podařilo navázat spolupráci se srbským městem Obština Paracin, které má přibližně 22 tisíc obyvatel.

Stáže

„Srbsko není v Evropské unii, přesto jsme se pokusili navázat spolupráci. Srbové projevili zájem o naše zkušenosti z Unie a z toho vyplývající výhody. Stejně jako my vítají různé výměnné programy. Nepůjde tedy o kontakty pouze v kulturním či sportovním dění, ale i o stáže, například v samosprávách. Společnou řeč našli podnikatelé, takže lze očekávat, že i v této oblasti dojde k výměně zkušeností.

Společných témat bude více. Na termínu návštěvy se teprve domlouváme,“ uzavřel Bukovský.