Porota XVIII. ročníku, která zasedala ve složení Marek Hrubecký, Felix Slováček, Karel Bria, František Pospíšil s čestným předsedou profesorem Iljou Hurníkem, vyslechla soutěžní nahrávky v jednotlivých kategoriích. Rozhodla, že v kategorii dechových orchestrů základních uměleckých škol do 25 let a rovněž v kategorii do 16 let zvítězila rychnovská Sarabanda s uměleckým vedoucím Martinem Šedou. Tento soubor rovněž doporučila pro Koncert vítězů rozhlasové a televizní soutěže Concerto Bohemia 2009, který se bude konat v listopadu 2009 na pražském Žofíně. (zen)