V pátek 15. ledna v 17 hodin se koná v Muzeu krajky ve Vamberku slavnostní vernisáž zvláštní výstavy, věnované Dr. Lützowovi – majiteli panství Vamberk.
V sobotu 16. ledna v 10 hodin pak u Lützowovy hrobky ve Vamberku bude uspořádán vzpomínkový akt, na který byly Městem Vamberkem pozvány přední osobnosti našeho regionu.

Šlechtic zároveň majitelem panství

Na východním okraji vambereckého hřbitova se nalézá nevelká hrobka, v níž je se svou chotí pohřben bývalý majitel zdejšího panství, který významem svých aktivit dalece přesáhl hranice zdejšího regionu a zařadil se mezi významné osobnosti novodobých českých dějin.
Dr. František hrabě Lützow se narodil 21. března 1849 v Hamburku, kde v té době jeho otec působil jako velvyslanec. Také sám František vstoupil do rakousko-uherských státních služeb – nejprve jako diplomat a později jako poslanec říšské rady. Postupně však v jeho osobě získal významného obhájce a propagátora český národ.

Manželce patřil Žampach

Ovlivněn matčiným anglickým původem trávil hrabě polovinu roku v Anglii, kde své známé seznamoval s českými zeměmi, odkud každoročně přijížděl a kam také své známé neúnavně zval na zámek Žampach, který od roku 1884 patřil jeho manželce.
Na vyzvání těchto přátel ale začal s českými záležitostmi seznamovat také celou anglicky mluvící veřejnost, když za tímto účelem postupně sepsal několik knih o českých dějinách.
Jako odborník na tuto problematiku začal být zván k účasti na nejrůznějších akcích. Mimo jiné přednášel na univerzitě v Oxfordu,, stal se předsedou českého oddělení Rakouské výstavy v Londýně, čestným předsedou Českého olympijského výboru.
Vrcholem jeho aktivit se však stalo přednáškové turné po dvanácti univerzitách ve Spojených státech amerických.
Již za svého života byl za tyto aktivity poctěn řadou ocenění – z nich za zmínku stojí například čestné doktoráty Karlo-Ferdinandovy univerzity a univerzity oxfordské nebo čestné občanství Královského hlavního města Prahy.

Hrabě na seznamu velezrádců

Tím, kdo jeho počínání sledoval naopak s nelibostí, se staly oficiální rakousko-uherské kruhy, s jejichž politikou se hrabě dostával do čím dál větších rozporů, když upozorňoval na příkoří činěná českému národu. Situace se vyhrotila po vypuknutí 1. světové války, kdy Františkovo počínání začali na podnět Vídně sledovat dokonce agenti rakouské policie. Ti jej podezřívali z podvratné činnosti ve Švýcarsku a ze styků s T. G. Masarykem, kvůli čemuž se hrabě ocitl na seznamu rakouských velezrádců. František hrabě Lützow se bohužel samostatného Československa nedočkal, jelikož 13. ledna 1916 za ne zcela jasných okolností ve Švýcarsku zemřel.
Ve Vamberku 
se těšil velké oblibě
Panství Vamberk zdědil hrabě po matčině smrti roku 1909 a mezi zdejšími obyvateli se těšil velké oblibě.
Po vzniku samostatného Československa pak do Vamberka přijížděla řada významných osobností, se kterými se hrabě za svého života přátelil.
Výstava s názvem „Šlechtic s českým srdcem" se bude konat v Muzeu krajky ve Vamberku od 15. ledna do 31. března . ⋌(zr)