Dětem, které budou nastupovat do přípravných ročníků, nabízí škola možnost zápisu bez přijímacích zkoušek. ZUŠ nabízí studium v hudebním oboru – klavír, varhany, keyboardy, akordeon, bicí, housle, viola, violencello, kytara, dechové nástroje a sólový a sborový zpěv. Ve výtvarném oboru se žáci učí v předmětech plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura. V tanečním oboru je cílem vychovat žáky k hlubšímu vnímání hudby v různých tanečních technikách. V literárně dramatickém oboru se děti učí formou hry, dramatických etud a průprav základním dovednostem rozvíjejících jejich soustředění, pozornost, pohyb, techniku přednesu a základům hereckého projevu. Zkoušky v budově školy začínají ve 14 hodin.