KDY: 21. ledna
KDE: www.knihovnahk.cz
ZA KOLIK: zdarma

Populárně-naučná přednáška představí nejenom dětství a výchovu Marie Terezie a její vztah s Františkem Štěpánem Lotrinským, ale i významné reformní osobnosti v jejím okruhu a na závěr také podzim života vladařky a naplnění jejího osudu. Cílem cyklu přednášek MUDr. Minaříka je představit Habsburky jako živoucí a neustále inspirující rodinu, která věděla, že vládnout znamená především pečovat. Videopřednášku můžete zhlédnout 21. ledna od 17:00 na webu www.knihovnahk.cz.