Nejprve si připomeňme, kdo byl kat Mydlář.

Mydlář přerušil své studium medicíny v Praze, aby v hlavním městě Českého království po dlouhá léta vykonával opovrhovanou, přesto výnosnou katovskou činnost. Ve své funkci působil v rudolfínské Praze, do které se sjížděli vyslanci z nejrůznějších končin Evropy. Pobývaly tu významné osobnosti vědy, umění, ale i šarlatáni a podvodníci se tu našli.

O životě mistra popravčího toho moc nevíme. Slavným se stal až po popravě sedmadvaceti českých pánů 21. června 1621, neboť právě na něm bylo vykonání rozsudku. Podobná poprava se nekonala dosud nikde. Jméno pražského kata se rozlétlo Evropou. Jan Mydlář byl evangelík, jenž v rámci svého řemesla musel vykonat onen krutý akt. Kat Mydlář se tak stal součástí jedné z kapitol českých dějin, dramatických, opředených mýty i předsudky, jistě i proto vždy inspirujících a divadelně zajímavých. Část příběhu je smyšlená, fiktivní, ale zajímavá.

Představení vynikalo efekty, elektrickými promítacími tabulemi, tedy byla využita nejmodernější technika, nákladnými a efektními kostýmy a především nezapomenutelnými výkony herců. V hlavních rolích jsme viděli: Daniela Hůlku jako Jana Mydláře (chrudimského, později pražského kata), Petra Koláře jako Jana Jessenia (Mydlářova spolužáka a přítele). V dalších rolích hráli: Žofie Pešanová (hospodyně A. Vaňury) - Kateřina Brožová, Dorotka (Mydlářova první láska) - Alžbeta Bartošová, Ferdinand Vaňura (Adamův bratr, chrudimský purkmistr) - Vilém Čok, Mandalénka (Mydlářova a Dorotčina dcera) - Lucie Černíková, Jan Jessenius ml. - Daniel Barták, Bětuška (Mydlářova manželka) - Ivana Jirešová, Lea (cikánka) - Kristina Kloubková (hlasatelka odpoledních TV novin Nova.

Na akci mělo také premiéru našich 13 šesťáků, kteří to zvládli na jedničku. Těšíme se na další muzikály, každoročně navštívíme spolu s paní učitelkou Luňáčkovou a Novákovou dvě předpremiéry nejnovějších muzikálů.

Lucie Vacková, 8. B ZŠ Gutha-Jarkovského