Akce začala v 18.30 hodin, kdy od ZŠ vyšel „čarodějnický“ průvod směrem k lyžařskému areálu. Zde bylo již vše připraveno na uvítání prvních „čarodějnic“ - velká vatra na večerní čarodějnický rej.

K čarodějnickému reji hrála hudba v režii DJ čaroděje Martina. Všechnu přípravu a snažení doplnila příroda o skvělé počasí. Pořadatelky - čarodějnice připravili příjemnou zábavu a soutěže jak pro mladé, tak starší účastnice a účastníky čarodějnického reje v Deštném.

Vyvrcholením celého večera bylo vyhlášení „MISS ČARODĚJNICE 2008 Deštné v Orlických horách“ v mladší dětské a v dospělé kategorii. K vyhodnocení zasedla tříčlenná porota. Situaci neměla lehkou, bylo z čeho vybírat. Účast v obou kategoriích byla totiž velice slušná a vybrat z každé kategorii tři nej, nej… byl pro porotu tvrdý oříšek. U poroty se lobovalo ze všech stran, hlavně v kategorii od 150 let výše. Do 100-150 let byla kategorie dětská a mladší. Po všem ovlivňování a nadbíhání se porota usnesla a vyhlásila v každé kategorii 1. - 3. místo + 2 zvláštní ceny.

Vrcholem bylo při setmění zapálení čarodějnické vatry, kdy sem tam i rachejtle vyletěla k potemnělé obloze. Jak pořadatelé a další, kteří se na přípravě této akce podíleli, i samotní účastníci mohli být spokojeni. Celý večer, při setkání Deštenských i chalupářů, vládla skvělá atmosféra. Snad se i trochu zpomalil čas, nikdo nikam moc nespěchal a dalo se po sousedsku popovídat.

Text a foto: Jaroslav Karban