Ekonomickou recesi znázornilo dobrušské divadélko Na štaflích na Krizovém divadelním plese symbolickou recesí.

„Vyzvali jsme návštěvníky, aby si vylosovali jeden ze států Evropské unie. Každý stůl tak reprezentoval jednu zemi také pomocí symbolických atributů, takže například byl k vidění londýnský dvoupatrový autobus, berlínská televizní věž z papíru nebo maďarský čabajka či finská vodka,“ vyprávěl o akci člen divadélka Na štaflích Zdeněk Zahradník. Jednotlivé delegace následně symbolicky vstupovali do Evropské unie, byla vztyčena vlajka, o které pojednával také jeden z dramatických vstupů: Scénka totiž vysvětlovala, jak vlajka přišla ke svým hvězdičkám, což bylo kombinováno s motivem pohádky O dvanácti Měsíčkách. Další dramatický vstup znázorňoval oběh kapitálu – jeden z herců totiž s knihou Kapitál pod paží obíhal sál.

O půlnoci večer vyvrcholil parafrází videoklipu o předsednictví ČR Evropské unii s pozměněným názvem Evropě to osolíme a zakončení se neslo ve slavnostním duchu předávání předsednictví Švédsku. Díky tvůrčímu elánu divadélka Na štaflích se hosté plesu mohli vtipnou formou vyrovnat s problematikou probíhající krize a politické role České republiky. Soubor se nyní připravuje na letošní Zahradní divadelní slavnosti, na kterých bude 15. května uvedena obnovená derniéra hry Oáza, autorského představení Zdeňka Zahradníka a Zdeňka Martince.