Během třetího koncertu Mezinárodního festivalu F. L. Věka prý téměř ani nedýchala a Zelenkova mše bude patřit k nezapomenutelným hudebním zážitkům. Přestože festival navštěvuje letos poprvé, neváhala si zakoupit abonentku a teď jí program přináší jednu povznášející chvíli za druhou podobné reakce ovšem byly slyšet ze všech stran.

Ensemle Inégal „objevuje" Jana Dismase Zelenku už téměř deset let. Na otázku, co rozhodlo o tom, že právě hudbě tohoto skladatele věnuje takovou pozornost, odpověděl umělecký vedoucí a dirigent souboru Adam Viktora: „Je to proto, že před lety, když jsme hledali repertoár pro náš ansámbl, tak jsme narazili na Zelenkovo dílo a zjistili, že v jeho obrovském odkazu je valná část hudby naprosto neznámá. Nadchla nás myšlenka, abychom Zelenkovo neznámé dílo oživili a připravili publiku k provedení."

Velký znalec skladatelova díla proto ještě zdůraznil: „To, že Zelenkova hudba je mimořádně krásná a hodnotná, se dnes už ví. Je ale pravda, že ještě není tak populární jako Vivaldi, Händel nebo Bach. Myslím si ovšem, že je pouze otázkou času, než si publikum zvykne, že tady existuje další autor, o kterém se nevědělo. Čím více jeho hudby se podaří znovu objevit, tím větší o něj bude zájem."

Ensemble Inégal dnes šíří tvorbu Jana Dismase Zelenky po celé Evropě a sklízí za provedení skladeb a nahrávky na CD ocenění v mnoha zemích. Je historicky prvním českým tělesem na poli staré hudby vyznamenaným prestižním francouzským oceněním Diapason d´Or, navíc letos se tak stalo již potřetí.

Tvorba geniálního skladatele však byla dlouhou dobu v držení saského kurfiřta a polského krále, v jehož službách Zelenka v Drážďanech byl. Jak se dostaly partitury z uzamčených archivů na světlo světa?

„V první polovině 19. století přišel z Drážďan do Prahy dar pro varhanickou školu v podobě několika velkých Zelenkových skladeb. O tom, jestli se tehdy provedly, nemáme žádné zprávy. Každopádně víme, že první veřejné koncertní provedení Zelenkovy hudby uspořádal Bedřich Smetana, který si opsal jednu jeho skladbu v Drážďanech. Letos uplynulo 151 let od uvedení v Praze. Od té doby se datuje pozvolný vzestup zájmu o Zelenku," vysvětlil stručně okolnosti dlouhého „utajení" Adam Viktora a pokračoval: „Rozhodujícím činem bylo vydání Zelenkových triových sonát tiskem, které připravil muzikolog Camillo Schoenbaum. Přestože jsou to nejmenší skladby, které kdy Zelenka zkomponoval, způsobily naprostou senzaci. Najednou se ukázalo, že tady existuje repertoár, který je mimořádně hodnotný a nádherný, o němž se vůbec nevědělo. Stalo se tak v šedesátých letech, do té doby nebylo známo nic. Byl to šok a senzace, pak vše šlo raketově."

Umělecký ředitel festivalu Pavel Svoboda, který považoval provedení Zelenkovy mše z roku 1733 za jeden z vrcholů čtvrtého ročníku, připomněl návštěvníkům, že měli jako dosud jedni z mála v Čechách možnost slyšet nádhernou hudbu, pocházející ze stejné doby jako kostel sv. Václava v Dobrušce, v němž zazněla.

MHF F. L. Věka pokračuje 26. října koncertem Praque cello quartet s Ivanem Vokáčem v Husově sboru v Dobrušce. Hodinu před začátkem, tj. od 18.30 hod., bude zájemcům umožněna prohlídka objektu a vzácných varhan. (ehl)