Těšit se můžete na více než 80 dřevěných řezaných loutek a na obrazy a kresby. Výstava bude členěna do tematických sekcí, které budou představovat scény z realizovaných představení (například Étain – představení inspirované keltským mýtem, případně Faust Metamorfózy – spojení figur z Goethova Fausta). Další část výstavy bude věnována tématu Jak vzniká loutka, které představí cestu přes návrhy, skicy, řezbu, kreslené scénáře až po hotovou loutku.

Pro rodiče s dětmi bude připravena kreativní dílna s názvem Ať stíny tančí, kterou povede autorka výstavy.

Zítra je na programu tvůrčí dílna nejen pro dospělé s názvem Od tečky k obrazu, jejímž smyslem je pokusit se během čtyř hodin namalovat své vlastní plátno.

(cis)