Trasa naučené stezky, která byla slavnostně otevřena 24. října 2006, začíná na náměstí v Solnici, dále vede do Šárky, k vodojemu, přes Holovku do Vrchoviště, prochází Ještěticemi do lesa Boroviny a do Kvasin. Pak se vrací kolem automobilky, prochází zámeckým parkem a míří zpět na náměstí. Je dlouhá 10 km. Součástí stezky je vyhlídkový altánek u vodojemu.

Třináct zastavení naučné stezky je věnováno fauně a floře, geologickému složení, historii Dlouhé strouhy, Ještětic a vodovodu Císařská studánka.
Úvodní informační panel bude součástí turistické vývěsky a bude umístěn nad náměstím (naproti zastávce autobusů).

Jestliže o trasu bude zájem a pokud ji vandalové nezničí, připravíme trasy další - k Háji, do Černého lesa a do Černíkovic.

(ms)