NÁDRAŽÍ. Z listiny uložené ve věžičce zdejší radnice se dozvídáme, že město chtělo už roku 1872 za nákladu velkých peněz, aby železnice vedla přes Rychnov. Dotyční c. k. úřadové však pranic nehleděli na zájmy nejen jednotlivých měst, ale jim též na blahobytu a zkáze půl sta tisíce obyvatelů zcela nic nezáleželo. Teprve 26. října 1893 - po devíti měsících stavby - byla slavnostně otevřena dráha Častolovice–Solnice. Víme i jak byl seřazen průvod: tělovýchovná jednota Sokol, spolek vojenských vysloužilců, hudba, c. k. úřednictvo, c. k. gymnasium, zvaní hosté, učitelstvo, živnostenská společenstva, obecní výbor, spolek řeznický a sbor dobrovolných hasičů. První lokomotivy se jmenovaly Rychnov a Solnice, vyrobeny byly ve Floridsdorfu a pět vozů v Ringhofferově továrně v Praze–Smíchově. Tehdy se jelo poprvé i naposled zadarmo a od té doby se platí jízdné. Jak o tom svědčí i citát z Poláčkova Bylo nás pět: Bejval Antonín šel k pokladně a tam koupil pro všechny lístky do Indie a pokladník ho žádal, aby mu přivezl indické známky, a Bejval odvětil: „Proč bych nepřivezl? Přivezu.“ Zajímavý je i korespondenční lístek odeslaný tatínkovi 19. června 1916 na frontu 1. světové války. Na něm je vlevo nádraží a hotel U Krehanů. Obsah lístku mluví za vše.

Josef Krám