Příležitost zahrát si v prostředí kosteleckého Nového zámku dává mladým nadaným hudebníkům jeho majitel František Kinský.

"Obě prestižní mezinárodní soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti houslisty Jaroslava Kociana a violoncellisty Bohuše Herana. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se jich účastní děti do 16 let. Kocianova houslová soutěž se koná každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Speciální cenu Františka Kinského čeští účastníci získávají na základě hodnocení porot v mezinárodním složení," připomněla Jana Dioszegi z agentury Kinský Art Media a dodala, že letos se koncertu poprvé účastnil také houslový virtuos Pavel Šporcl, patron a předseda Kocianovy houslové soutěže.