Iniciátorka výstavy Běla Kovaříčková z odboru sociálních věcí k tomu poznamenala: „Jsou to fotografické příběhy, přibližující těžký život lidí, kteří se ocitli na ulici, a snahu sociálního pracovníka královéhradecké oblastní charity pomoci jim. Výstavu připravila autorova manželka Aneta Maclová, která je nyní ředitelkou Diecézní katolické charity.“

Dejme však ještě slovo Anetě a Petru Maclovým: „Touto výstavou chceme přiblížit alespoň ve zkratce pár příběhů lidí, kteří kdysi měli svoji rodinu, zaměstnání, někteří byli dokonce i velice úspěšní a bohatí, a přesto skončili na ulici. Stát se to dnes může každému, nevěříte? Do života mnohých vstoupila nemoc, nejčastěji duševní, rodina se rozpadla, nedostáli výkonům v práci, někteří nalítli podvodníkům a zaručili se svým majetkem při poskytnutí půjčky, dostali se do dluhové spirály … co člověk, to příběh,“ zvou společně ke zhlédnutí expozice, jejíž součástí jsou také několika větami zachycené osudy lidí na fotografiích.

V roce 2010 vydali u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě knihu černobílých fotografií pod stejným názvem.

Nejedná se přitom o první takový počin Maclových. Jejich velkou zálibou je fotografování jako sociální dokument. Oba tímto způsobem mapují život kolem sebe nejen v rodině, ale i ve městě, kde žijí a pracují. Mají již za sebou samostatné i kolektivní výstavy jak doma, tak v zahraničí.