Podtitul „Víkend pro šikovné ruce začátečníků i mírně pokročilých“ napovídá, že půjde o výtvarné dílny. Výběr technik je opravdu pestrý. Pod méně známým názvem pedig najdou zájemci pletení košíků, další neobvyklou technikou je například tzv. enkaustika, malování horkým voskem, které má svůj původ už v antice a díky moderním technologiím je nyní dostupné široké veřejnosti. Dále si návštěvníci mohou vyzkoušet drátkování, pletení z papíru nebo další oblíbenou techniku, výrobu smaltovaných šperků. Na vybrané dílny je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle 773 581 913 nebo e–mailem a uhradit zálohu 200 korun. Podrobný rozpis všech dílen je vyvěšen na internetových stránkách DDM Sluníčko. U všech technik jsou pomůcky a potřebný materiál zajištěny, vyúčtování spotřebovaného materiálu proběhne při placení dílen. Ceny jednotlivých materiálů se pohybují v řádu desítek korun a jsou uvedeny rovněž na webových stránkách DDM Sluníčko. Dům dětí rovněž umožní ve svých prostorách přespání na karimatce pro přespolní, cena za noc činí padesát korun.

(řek)