Především se řídit referencemi. A to jak svých známých, tak i kamarádů svých dětí. „Není lepší měřítko kvality, než spokojené děti,“ připomínají letití táborníci.

Dobrou nápovědou o kvalitě tábora je i telefonický kontakt vedoucího tábora, na něhož spustíte palbu dobře mířených otázek. A vůbec si zjistíte personální složení pobytu.

„Nejdůležitější je totiž především dobrá parta. A s ní pochopitelně táborový program. Vybavenost tábora či jeho kuchyně je druhořadá. Vyznamenáním pro pořadatele je, když děti pobyt baví a při odjezdu domů pláčou,“ podotkla ředitelka Domu dětí a mládeže v Chrudimi.

„A nejlepší reklama je to, co si děti řeknou po prázdninách samy mezi sebou,“ přidal se vysokomýtský organizátor Jiří Kovařík.