Výtěžek z tohoto koncertu půjde na obnovu varhan. Akce se koná pod patronátem spolku Opočenská beseda, který se o zachování unikátního kostelního nástroje dlouhodobě zasazuje.