V roce 1973 byl založen pochod Solnickou solnou stezkou a přibližně ve stejnou dobu Cikánské toulky Ohnišov, Kolem Vamberka a Přes tři hrady Sopotnice. Pořadateli solnické stezky byla tehdejší tělovýchovná jednota Tatran a SSM Solnice, u zrodu byli p. Zahradník st., A. Thér, Zahradník ml. a další. Pravidlem bylo, že byly vypisovány trati 50, 35 a 15 km. „Padesátka“ vedla většinou na hřebeny Orlických hor, „pětatřicítka“ podhůřím a „patnáctka“ okolím Solnice. Starty byly hromadné, startovalo se od sokolovny, z náměstí a také od volejbalových hřišť v Kvasinách. Pojetí bylo spíše sportovní, lidé si chtěli dokázat, kolik vydrží, „padesátku“ hodně účastníků běhalo.

V roce 1977 zanikl Tatran Solnice a pořadatelství pochodu převzala tělovýchovná jednota Auto Škoda Kvasiny. Organizátorem akce se stal na dlouhá léta učitel p. Starý, který byl předsedou turistického odboru. Účinnou pomoc poskytovala automobilka svými zaměstnanci i technikou (auta s řidiči, vysílačky) na nejvzdálenější kontrole „padesátky“, případně se v cíli podával teplý guláš! Organizace pochodu se postupně měnila, starty byly průběžné, přestaly být vypisovány nejdelší trasy.

Počátkem devadesátých let odešel ze Solnice p. Starý, skončila pomoc automobilky, poklesl zájem. Organizace pochodu se postupně dostala do kritického stavu a jen díky úsilí několika obětavých lidí ( Josef Mašek, Faist, Jarošová, Šprincová) se podařilo zachovat tradici.

V roce 2001 se stal předsedou turistického oddílu Josef Holec a rapidně oživil jeho činnost. Solná stezka se značně změnila a byl zdůrazněn turisticko - poznávací aspekt. Účastníci jsou vyváženi autobusy do atraktivního prostředí Orlických hor, případně do polského příhraničí. V posledních letech probíhá spolupráce s kvasinským Sociálním ústavem a toho se využívá při návrhu tras pochodu. Pochodující odjedou autobusem na určené místo v horách, odkud se pak různými cestami vrací do cíle v Solnici. Závěr pochodu je veden přes sociální ústav, kde je možno se občerstvit.

Solná stezka má v poslední době výbornou organizaci, atraktivní trasy, obětavé a pozorné pořadatele. Těm by jistě byl odměnou větší zájem veřejnosti, zejména solnické!

Kromě organizace jednotlivých ročníků solnických solných stezek a různorodých turistických výletů klub dokončil s městem Solnice naučnou stezku Bělá. K její popularizaci přispěl i televizní pořad Toulavá kamera. Program zajímavých výletů je uveřejňován na webových stránkách města Solnice nebo na velmi dobře vedené nástěnce klubu.

(ms)