Stejně jako obrazy dalšího umělce Josefa Kejvala, který zde představuje svůj mexický cyklus obrazů.

Ikony, které jsou v Dobrušce k vidění, jsou součástí mnoha soukromých sbírek a autorky jejich tvorbu studovaly.

„Není to jednoduchý obor, na vernisáži se o tom mohli všichni přesvědčit. Umělkyně tu totiž vysvětlovaly zákonitosti tvorby ikon – například jaké materiály mohou použít či kam mají směřovat oči světců," prozrazuje František Nagy.