Už podruhé uvítá své diváky kinematovlak. Akci pořádá město Dobruška společně s firmou ČD Cargo, po loňských zkušenostech je očekáván velký zájem. Pro školní výpravy je kino ve vlaku nezvyklou atrakcí. Právě třídy ze základních i mateřských škol tvoří hlavní část návštěvnické obce. „Účast čekáme zhruba stejnou jako minulý rok, ale zájem ze strany škol je už nyní větší. Chystají se sem i venkovské školy, což vloni nebylo. Návštěvy si rozvrhují mezi sebou,“ řekl k příjezdu nevšedního vlaku Pavel Štěpán, vedoucí Společenského centra Kino 70.

Dobrušské kino zajistilo personál a sestavilo program. Ten je z větší části cílen na dětské diváky, ale starší ročníky zaujmou tituly jako Balada pro banditu či Nebeští jezdci. „Je úspěch domluvit takovouto akci, jelikož kinematovlak objíždí zejména turistické destinace s vysokou návštěvností. Loňská spolupráce byla velmi dobrá, tak nic nebránilo opakování,“ sdělil Pavel Štěpán a dodal: „Letos se mohou návštěvníci několikadenní filmové přehlídky těšit na novou promítačku a klimatizaci.“ Podle jeho slov kinematovlak pro Kino 70 neznamená žádnou ztrátu, protože během promítání na nádraží se v prostorách Společenského centra uskuteční řada kulturních počinů.